Skaff deg "Kulturkortet"

kulturkortet
Alle ungdommer mellom 13 og 19 år i Nordland kan enkelt skaffe seg "Kulturkortet" som gir billigere adgang til ulike kulturarrangementer i Nordland fylke. Kortet er gratis.
Prosjektet er per dags dato eid og drevet av Nordland fylkeskommune, herunder UNG i Nordland.

Hva kan de unge ”tjene” på det? Prosjektledelsen mener at "Kulturkortet" kan gi gode framtidige nordlandsborgere, framtidige kunder, kulturkjennere, beboere i kommunene, bevisste unge voksne, og ungdom som vender hjem etter endt utdanning.

Initiativet til ” Et rettferdig kulturkort for all ungdom i Nordland” kom første gang da ungdommene i Ungdommens Fylkesting hørte om begrepet ”grønn resept” i media.

Dette ga utgangspunkt for et tankespinn rundt dette med kultur på grønn resept. Veien derfra til kulturkort var kort.

Ungdommens Fylkesting ønsker seg et kort som gir dem rabattert inngang på ulike kulturarrangementer rundt om i Nordland fylke.

Smitte-effekter Intensjonen bak kortet er å skape et rettferdig kort som gir like muligheter for all ungdom i Nordland, i tillegg skal kortet bidra til at ungdom i større grad deltar på kulturarenaer og dette igjen vil ha en smitte-effekt knyttet til flere aspekter som forebygging, kriminalitet, verdiformidling, og i tillegg gi positive assosiasjoner til nærmiljøet og heimkommunen.

Den langsiktige effekten vil forhåpentligvis være mindre fraflytting og økt tilbakeflytting, samt et vitalt og sprudlende kulturliv.

Intensjonen er å gi ungdom i Nordland et rettferdig tilbud, og muligheten til å bruke kulturtilbudene for en fornuftig penge.

Videre vil kortet ha positive ringvirkninger langt utover en begrenset kulturopplevelse.

Du kan bestille kortet på nettstedet: http://www.ungkultur.no/
kulturkortet
Bestill kortet på nettsiden http://www.ungkultur.no/

Annonser