Skipet er et 45ft langt vernet krigsseilerskip med navnet ”Sjøleik, en motorskøyte bygget ved Farsund Slip & Mek. Verksted,  i 1938. Båten har noe uvanlig form med utfallende stevn og krysserhekk. Den hadde opprinnelig en 30 HK Union og var galeas-rigget. Skøyta ble brukt til fiske utenfor Tananger i Sola kommune.

I bruk under krigen
I oktober 1941 seiler «Sjøleik» til Aberdeen, med 18 menn og en kvinne om bord, noen av dem allerede etterlyst av Gestapo. De fleste av dem fikk utdanning, og var i aktiv tjeneste for Norges frigjøring, mens skøyta ble brukt til fiske på den skotske østkyst. Den 2. juni 1945 føres «Sjøleik» tilbake til Norge på oppdrag av den norske stat, lastet med 450 kasser Sunlight såpe og flere motstandsfolk.

Skipet brukes videre som fiskebåt under navnet ”Blåveis” inntil det tas ut av aktiv tjeneste.

Med sitt gamle navn ”Sjøleik” reiser skipet i 1994, fra Arendal langs norskekysten til Murmansk, og som det første norske skip gjennom Kvitesjøen, via Arkhangelsk, kanalene mellom Onega og Ladoga til St. Petersburg.

Kjøpt av operasanger
I 2000 blir det Karl Pudik, ansatt som operasanger i Oslo, opprinnelig elektroingeniør fra alpelandet Østerrike som kjøper ”Sjøleik” og gjør det om til sin bolig og et mangeårig restaureringsobjekt. Til tross for manglende maritime tradisjoner klarer Pudik å helrestaurere skipet, ved hjelp av mye omsorg, arbeid og penger. I 2008 tildeler Riksantikvaren skipet økonomisk støtte og status som ”Vernet Skip”.

”Sjøleik”, Karl og Siv blir å treffe på Herøy i dag, før de drar videre til Kyststevne i Sandnessjøen.

Rajko Savic, Helgeland Museum