Siste dag for forslag

mixedfoto
I dag er siste dag for å foreslå kandidater til hvem som fortjener en påskjønnelse for å ha bidratt til å skape trivsel, bolyst eller arbeidsplasser i Herøy. Og dette er trekløveret som skal vurdere forslagene.
Leder i barne- og ungdomsrådet Helene Heggheim, leder i Herøy næringsforening Roger Hansen og prosjektleder for "Økt Bosetting" Stig Neraas kan i morgen sette seg ned for å gå gjennom forslagene.

Skapt noe positivt Men det er ennå ikke for sent for deg å foreslå din kandidat, som kan være enkeltpersoner, lag eller bedrifter som du mener har utmerket seg positivt i år med å skape trivsel i Herøy, bolyst eller arbeidsplasser.

Ved å feire de små framskritt ønsker Herøy kommune å sette fokus på det engasjement som blir gjort for at Herøy skal bli en enda bedre kommune.

Send forslag Herøyfjerdingenes lesere oppfordres til å sende inn forslag til enkeltpersoner, lag eller bedrifter som har utmerket seg positivt i 2010 før 1. desember til Stig Neraas på:

E-post: bo@heroy-no.kommune.no eller ved å ringe eller sende tekstmelding til telefon: 94 15 08 12
mixedfoto
Disse skal vurdere forslagene: Fra venstre Stig Neraas, Helene Heggheim og Roger Hansen.

Annonser