Sissel er tilbake som hjelpemiddelkontakt

Sissel

Sissel Eide Knutsen er nå tilbake fra svangerskapspermisjon og skal jobbe i halve sin stilling de neste tre månedene. Hun vil derfor være å finne på kontoret på Herøy omsorgssenter hver onsdag i partallsuker.

Hun kan også nås på telefon 913 32 236 eller på e-post sissel.eide.knutsen@heroy-no.kommune.no. Hjemmesykepleien kan også videreformidle beskjeder angående hjelpemidler. Fra og med april 2019 vil Sissel være tilbake som før, og er da tilgjengelig hver onsdag.

Som tidligere er det Herøy ASVO som har ansvar for utlevering, montering, enkle reparasjoner og retur av hjelpemidler, og kan nås på telefonnummer 75 05 99 80.

For andre henvendelser, ta kontakt med Wenche Jørgensen på telefonnummer 75 06 80 47.

Annonser