PRESSEMELDING:

Vi er i gang! Silvalen EM mottak har tatt imot sine første beboere.

– De første enslige mindreårige flyktningene ankom mottaket i Silvalen på Herøy onsdag denne uken, forteller Kari Sørra som er leder for mottaket.

Hun er godt fornøyd med teamet av ansatte hun har fått med seg til å drifte mottaket.

– Vi er 14 faste ansatte pluss noen tilkallingsvikarer, og dermed en stor arbeidsplass i Herøy, sier Sørra.

Flere språk
Hun mener personalgruppa har alle forutsetninger for å bli et godt team.

– Det er god spredning i kjønn og alder, og vi har medarbeidere fra fem forskjellige land; Norge, Somalia, Eritrea, Afghaninstan og Burma, forteller Sørra.

Til sammen behersker personalgruppa ved Silvalen EM 10 forskjellige språk.

Pusser opp
Mottaket holder til i de tidligere hybelhusene i Valsåsstubben 10 på Herøy.

Det foregår en omfattende renovering av bygningene.

– I løpet av de neste 14 dagene skal blokka lengst sør være totalrenovert, og da flytter beboerne inn dit.  Når alt er ferdig kan vi ta imot til sammen 40 enslige mindreårige flyktninger, forteller Sørra.

Så langt har mottaket tatt imot fire beboere, og tre nye er ventet over helgen.