Under en aksjon i dag ble en person siktet for bruk av hasj og amfetamin. Lensmann Edvard Børø opplyser til Herøyfjerdingen at dette forteller litt om hvordan situasjonen er blitt i Herøy og Dønna.

Godt voksne
- Det er bekymringsfullt at det finnes et miljø blant voksen ungdom som driver med narkotika, sier Børø.