Signerte inkluderingsløfte

Inkluderingsløfte for MOT_hoved

Fredag 26. februar underskrev ordfører Elbjørg Larsen, rektor Lars Olav Mogård-Larsen og elevrådsleder Nathalie Paulsen «Inkluderingsløfte» i regi av MOT under en koronavennlig markering på rådhuset i Herøy.

Tidligere år har det vært vanlig å signere "Inkluderingsløfte" under en storstilt samling i Herøy skoles aula. På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien ble naturligvis også dette gjort i henhold til smittevernreglene. Signeringen ble denne gangen gjort på rådhuset, men hele seansen ble flott filmet av Anette Jakobsen Mathisen.

Å være en del av et fellesskap betyr tillit, tilhørighet, vennskap og trivsel
- Inkludering er nøkkelen til fellesskap, og det å være en del av et fellesskap betyr tillit, tilhørighet, vennskap og trivsel. Det å inkludere flere er verdiskaping. Norge er et land med små forskjeller, og det skal vi fortsette å være.

- Jeg har derfor lyst til å henge dette på FN sitt bærekraftmål nr. 16 som lyder slik: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer». MOT utvikler robust ungdommer som inkluderer alle, og det er dette veldig gode representanter for, sa ordfører Elbjørg Larsen under markeringen.

- Som politikere har vi også ansvar for å fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling. Som MOT-kommune er det også viktig å si at vi bør by på oss selv. Det gjelder faktisk i alle ledd, som enkeltpersoner, som venn, som skole, som samfunn og kommune, fortsatte Larsen.

Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer
- Inkluderingsløftet går ut på at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Vi ønsker et miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer de er. Herøy skole forplikter seg til å jobbe med inkludering og mot mobbing. Vi ønsker et skolemiljø der alle er trygge og føler tilhørighet. Herøy skole skal være mobbefri, sa elevrådsleder Nathalie Paulsen.

Inkluderingsløftet ble underskrevet av ordfører Elbjørg Larsen, rektor Lars Olav Mogård-Larsen og elevrådsleder Nathalie Paulsen.

Trykk her for å se filmen som Anette Mathisen Jakobsen har lagt ut på Facebook-siden til MOT Herøy.

Manifest mot mobbing (inkluderingsløfte)
Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø og en serie manifester og tiltaksplaner som skal forhindre mobbing blant barn og unge i Norge. Dokumentene er underskrevet av representanter for regjeringen, KS (tidligere Kommunenes sentralforbund), Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen. De uttrykker støtte til og konkrete planer for arbeid for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering eller utestenging.

Det første Manifest mot mobbing gjaldt for perioden 2002–2004, og ble signert 23. september 2002 av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, daværende utdanningsminister Kristin Clemet med flere.

Kilde: Wikipedia

 

Her skriver ordfører Elbjørg Larsen under på vegne av kommunen.
Rektor Lars Olav Mogård-Larsen skriver under inkluderingsløftet.
Elevrådsleder Nathalie Paulsen signerer.

Annonser