Sesongens siste bålmarsj avviklet

Bålmarsj 18

Den siste bålmarsjen for i år blåste ikke bort med regn og vind som meldt! Værgudene smilte ☀️ og det gjorde også de 45 frammøtte på Færøya denne søndagen.

I dag fikk de som manglet den femte og siste turen utdelt sin premie. I tillegg ble det trukket to vinnere på Færøya: Elsa Wang og Dagrunn Grønbech. Premie gitt av Boreal ble vunnet av Kari Haraldsen. Vi gratulerer.

Vi tror bålkaffen og god kake smakte ekstra godt i dag! Trivsel, trim og turglede har preget alle turene og vi må få takke alle som har deltatt og bidratt til dette👍

Det har vært totalt 321 deltakere med på de 7 marsjene i 2017 og det er et stort deltakerantall med et gjennomsnitt på 46 personer på hver marsj. På de to siste marsjene har deltakere svart på et enkelt spørreskjema om det å delta på dette lavterskeltilbudet.

Hensikten var ikke å får et stort statistisk materiale, men få fram noen tendenser og antagelser om bålmarsjene. Vi gjengir noe her:

Informasjon: Det som kom fram i svarene er at de fleste får informasjon om marsjene via Herøyfjeringen, så følger Facebook og på tredjeplass er info fra venner.

Hva oppleves som viktig med bålmarsjene:

  • Trim 90%
  • Det sosiale 86%
  • Naturopplevelser 68%

Er dette noe du vil anbefale til andre: Her er svarprosenten 100% positiv.

Andre tilbakemeldinger er:

  • Turene bør gå utenfor asfaltvei
  • Flott tiltak for å bli kjent med nye mennesker
  • Fint å oppdage nye turstier
  • Blir kjent med naturen på en fin måte
  • Kanskje en stor ”fellesavslutning” er en ide

Dette er tilbakemeldinger som JeSS vil ta med seg i planlegging av flere marsjer. Bålmarsjkort for 2018 er allerede produsert.

Vi takker alle som har deltatt på marsjene i år. En ekstra takk til Herøyfjerdingen som har vært med og reklamert for tiltaket.

På vegne av JeSS: Elbjørg Larsen

 

Bålmarsjer 2017_JeSS-logo
Bålmarsj 18
Bålmarsj 18

  1 / 13 
 
Bålmarsj 18.06.17. 
Bålmarsj 18.06.17.
 


Annonser