Server bedrifter over et bredt spekter

5_bedriftsservice_begge111
- Etableringen av Herøy Bedriftsservice AS var godt timet, sier Jens Norum og Vegar Dalen som siden oppstarten i januar i år allerede har opparbeidet seg arbeid for et år framover. Og oppdragene spenner fra bedriftsrådgivning, eiendomsforvaltning via konseptutvikling til regulering og arealdisponering.
- Vi har en kundeportefølje på rundt 15 bedrifter, og en del av disse er i etableringsfasen, sier Norum og Dalen.

De holder til på ”tenkeloftet” i Herøy kommunes gamle bygning hvor det foregår mye utviklingsarbeid.

Store oppdrag Her holder blant annet ”Økt Bosetting” til, for ikke å nevne miljøarbeider Mads Knutsen. Men Herøy Bedriftsservice AS er den store aktøren med flere store og tunge oppdrag til mange titall millioner kroner.

- Hvis vi får fullfinansiert Herøy Fiber AS snakker vi om en investering på 24 millioner kroner.

Av andre store investeringer vi er med på kan vi nevne Kystboliger med bygging av 12 leiligheter for salg. Til sammen snakker vi her om investeringer på 20 millioner kroner, sier Jens Norum.

Eier halvparten hver Herøy Bedriftsservice AS har en aksjekapital på 200.000 kroner hvor Jens Norum og Vegar Dalen er halvparten hver.

- Vi opererer i et marked som er ekstremt konkurranseutsatt, men vi føler at vi er godt fundamentert og utvikler stadig nye forretningsområder, forteller Vegar Dalen til Herøyfjerdingen.

Og Jens Norum legger til: - Det er jo kjempeinteressant å få være med på den utviklingen som foregår i Herøy for tiden. Det er snakk om et skikkelig løft, det som skjer nå, sier Norum.

Han snakker da om at Herøy Fiber AS hvor det skal legges fiberkabler over hele Herøy som skal forsyne abonnentene med både internett, TV og telefon.

Voldsom satsing Og han snakker om den voldsomme satsingen på boligbygging hvor Herøy Bedriftsservice AS er inne i bildet med både HERBO AS hvor de første fem leilighetene er ferdig til årsskiftet og til Kystboliger som skal sette opp 12 leiligheter i Åsen.

Forretningsområdene til Herøy Bedriftsservice AS sprer seg på seks områder:

Bedriftsrådgivning: - Flere av bedriftene vi samarbeider med er små og da er det ofte til stor hjelp å ha noen å kaste ball med. Alene kan det ofte være vanskelig å se løsninger, sier Dalen.

Eiendomsforvaltning: Selskapet forvalter, i tillegg til byggene til HERBO AS og Kystboliger, også 20 leiligheter til Jansons Boligservice i Valsåsen.

Administrasjon: - Vi bistår bedriftene med administrative tjenester, sier Norum og nevner blant andre HERBO AS og Herøy Fiber. Men også andre bedrifter får hjelp av Herøy Bedriftsservice AS.

Konseptutvikling: - For de som har en forretnings-idé kan vi være med og videreutvikle den, sier Norum.

Regulering og arealdisponering: Her har selskapet hatt en del enkle byggesaker hvor folk får hjelp i forhold til offentlige myndigheter.

- Kompetansen og erfaringene vi har hver for oss gjør at vi utfyller hverandre på en god måte. Dessuten er det jo ingen ulempe at vi trives godt sammen.

Og tilbakemeldingene fra markedet har vært gode. - Det signaliseres fra flere hold at det er behov for tjenestene våre, avslutter Vegar Dalen og Jens Norum.

Denne saka ble første gang publisert på Herøy kommunes nettside mens Herøyfjerdingens server lå nede.
5_bedriftsservice_begge111
- Vi har en kundeportefølje på rundt 15 bedrifter, og en del av disse er i etableringsfasen, sier Vegar Dalen (t.v.) og Jens Norum.
5_bedriftsservice_jens111
Jens Norum er også daglig leder i HERBO AS.

Annonser