Senk farten i sundene

heroeysundet
Lensmann Edvard Børø ber båtførerne i Herøy om å vise forsiktighet og senke farten når de kjører gjennom sund. Han har fått klager fra folk som klager på at mange ikke viser aktsomhet.
- Det gjelder spesielt i Tennsundet hvor det driver med en del hurtigbåtkjøring tett forbi andres flyteanretninger og båter.
 
- Vis hensyn
Disse kan lett bli skadet av bølgene som skapes av båter i høy fart og jeg ber folk om å vise hensyn, sier lensmann i Herøy og Dønna Edvard Børø til Herøyfjerdingen.
 
Nå står vi foran pinsehelgen som forhåpentligvis blir så fin at båtfolket kan komme seg på sjøen. Da gjelder det å vise hensyn.
 
Lensmann Børø minner i den forbindelse om at det er hastighetsbegrensning på fem knop gjennom Herøysundet.
 
- Vi har til og med observert yrkesbåtførere som går for fort gjennom sundene i Herøy, sier lensmannen.
 
Stikk-kontroller
I går torsdag ble en rekke båtførere uteksaminert med bestått "Båtførerbevis". Dette beviset skal alle ha med seg når de ferdes i båt, forteller Børø.
 
- Politiet vil sette fokus på dette i sommer og det blir stikkprøver i sommer på om de båtførende kan vise at de har gjennomgått båtførerprøven og fått et minimum av kunnskap.
 
Derfor skal de båtførende alltid ha dette beviset med seg i båten, avslutter lensmann Edvard Børø.
heroeysundet
Det er hastighetsbegrensning på fem knop gjennom Herøysundet. Den blir ikke alltid overholdt, sier lensmannen.

Annonser