Sender årlig 1800 dyr til slakting

5_beitelag_ledere
Jordbruk er en næring som går stille i dørene i Herøy. Medlemmene i Herøy Beitelag sender likevel årlig rundt 1800 sauer til slakting hos Nortura. Søndag hadde beitelaget årsmøte på Herøy Brygge.
Hwerøy Beitelag ble startet på slutten av 1980-tallet, i følge dagens leder Ketil Pettersen.
 
- Vi er 15 medlemmer i Herøy Beitelag og vi har flere felles ting vi jobber med.
 
Blant annet gjorde vi for noen år siden en felles investering i en stor pramme som brukes til å frakte sauene ut på holmene om våren - og tilbake om høsten.
 
Liten - men aktiv forening
Det var et stort løft med en investering på innpå 150.000 kroner, forteller Ketil Pettersen til Herøyfjerdingen.
 
Felles innkjøp av ullposer i forbindelse med klipping er en annen sak som beitelaget har organisert.
 
Beitelaget er en relativt liten, men aktiv forening, hvor Ketil Pettersen kan glede seg over omtrent 100 prosent oppmøte på temamøter og årsmøter.
 
- Vi holder temamøter to - tre ganger i året hvor vi tar opp ulike aktuelle ting. Nylig hadde vi møte om lammedødelighet.
 
Andre temaer vi har satt fokus på jurbetennelse, råmelkas betydning, regnskapsføring og forbedret beiting.
 
Gir oss kunnskap
I forbindelse med slike temaer henter beitelaget inn kompetente foredragsholdere.
 
- Slike informasjonsmøter er med på å gi oss mer kunnskap og beriker oss.  Vi har også hatt representanter fra landbrukskontoret med på møtene.
 
Dette er folk beitelaget har et meget godt samarbeid med, forteller Ketil Pettersen videre.
 
Kontaktperson for Dønna og Herøy
Nestleder Jan Johansen kan fortelle at det årlig sendes rundt 1800 sauer fra Herøy til slakting. Det er kona Anne Toril Johansen som er kontaktperson for Nortura for sauebøndene i både Herøy og Dønna.
 
- Bøndene i begge kommuner melder inn dyrene som skal til slakting til Anne Toril, og så samkjører hun dette, forteller Jan Johansen til Herøyfjerdingen.
 
Beitelaget har også inngått avtale med Herøy ASVO, slik at sauebøndene kan levere ulla dit to ganger i året. Egen bil henter så ulla fra asvo-bedriften.
 
Søndag var det årsmøte i Herøy Beitelag og styret har etter møtet følgende sammensetning:
Leder: Ketil Pettersen
Nestleder: Jan Johansen
Sekretær: Else Lenning
Kasserer: Johan Hanssen
Styremedlem: Halvdan Hanssen
5_beitelag_ledere
Halvdan Hanssen (fra venstre), Ketil Pettersen, Jan Johansen og Else Lenning sitter alle i styret i Herøy Beitelag.
5_beitelag_medlemmer1
Beitelaget har 15 medlemmer. Her fem av disse på årsmøtet søndag.
5_beitelag_medlemmer2
Beitelaget er en relativt liten, men aktiv forening.

Annonser