Selvhjelpsgruppe for overgrepsofre

14_selvhjelp
12. oktober starter en selvhjelpsgruppe opp med den første av i alt fem samlinger i Mosjøen. Målgruppen er personer som har vært utsatt for overgrep og opplegget er igangsatt av Mosjøen krisesenter. Tilbudet gjelder Vefsn kommune og de nærliggende kommunene som blant annet Herøy og Dønna.
Målgruppen er personer som har vært utsatt for overgrep (mishandling og seksuelle overgrep) og det blir fem samlinger, hver på 3, 5 timer. Samlingene skal finne sted hver tredje uke etter denne planen:
 
Oppstart 12 oktober kl 17.45 – 21.30
Deretter blir det samlinger 2. november, 23. november, 14. desember og 4. januar neste år.
 
Det blir oppfølgingssamtaler mellom samlingene etter behov.
 
Sted: Sjøgata 2, Mosjøen (Sjøgato Helse & Velvære)
 
Det haster med å melde seg på, for fristen er 1. oktober.
 
Gruppeledere
Gruppeledere er Anny Kristine Valvik og en assistent fra Krisesenteret i Mosjøen. 
 
Hovedhensikten med selvhjelpsgruppen er hjelp til selvhjelp med bruk av psykodrama-metoden. Den tar i bruk både ord, tanker, følelser, kropp og handling. Den bygger på spontanitet og kreativitet.
 
Bli bevisst egne ressurser
I selvhjelpsgruppen får deltakerne treffe andre i samme situasjon, dele erfaringer og bli bevisst egne ressurser, og bedre selvtilliten. Det gir den enkelte deltaker et felleskap, støtte og påfyll til å mestre hverdagen. 
 
Ved bruk av psykodrama metoden kan den enkelte få bearbeidet sine ”sår” fra tidligere i livet. Gruppen velger tema for hver samling som kan blant annet være grensesetting eller trene på å ta egne valg for fremtiden.
 
Egenaktivitet er en forutsetning for å delta, med mulighet for å sette egne grenser.
 
Obligatorisk oppmøte
Det som forventes av deltakerne i gruppen, er å dele egne erfaringer og obligatorisk oppmøte på samlingene. Det settes i gang både en gruppeprosess og personlig utviklingsprosess for den enkelte.
 
Herøyfjerdingen har mottatt informasjon om samlingene fra Mosjøen Krisesenter ved leder Ragnhild Forså og gruppeleder Anny K. Valvik.
 
Psykodrama
Her leser vi at Valvik er 55 år, utdannet psykodrama-regissør - terapeut - veileder  og coach fra Norsk Høyskole for Psykodrama (NHP).
 
For tiden er hun under utdanning som sykepleier ved Mo i Rana.  I tilegg har hun en bachelor i statsvitenskap med emner innen personal og ledelse, lang erfaring fra veiledning, gruppeledelse og frivillig organisasjonsarbeid.
 
Hennes arbeidserfaring er fra hjemmetjeneste og psykiatri. I februar 2008 startet hun egen praksis med veiledning, coaching og terapi i Mosjøen.
 
Først til mølla
For de som ønsker å bli med gjelder ”først til mølla-prinsippet” , men det forutsettes at minimum 4 deltakere melder seg på.
 
For mer informasjon og påmelding tlf. 97 11 45 04 eller 75 17 36 99
 
 
 
14_selvhjelp
Frist for påmelding er 1. oktober.

Annonser