Etter at Seløy Fisk i en periode vurderte å legge ned virksomheten på grunn av lite råstoff og lite inntjening har de nå besluttet å satse videre.

I disse dager er firmaet Brønnøypel i full gang med å bygge nytt kai utenfor fiskemottaket. Det skal også i løpet av året gjøres utvendige arbeider med fasaden og alle vinduer og porter skal skiftes. I tillegg er det også et tilbygg som skal fornyes og det skal kjøpes nye trucker, vekt og datautstyr.

- Totalt regner jeg med vi skal investere 3-4 millioner kroner i løpet av året. Bare kaianlegget er kostnadsberegnet til rundt 1,5 millioner kroner. Vi gjør derfor et solid løft for å bedre forholdene på bedriften for våre fiskere og ansatte, sier Jakobsen.

Nye produkter
Årsaken til at det nå satses videre er at det har kommet nye produkter i markedet til tross for at det ordinære fisket har gått ned.

- Vi er landets største mottak av Kongesnegl og tok i fjor imot rundt 215 tonn og vi regner med at det kan bli ei dobling i år. Vi har et samarbeid med et firma lenger nord som distribuerer dette produktet til i hovedsak Asia. Mye går til Korea og jeg har også smakt produktet etter at det er ferdigstilt i Korea og da smaker det faktisk ganske godt, sier Jakobsen.

Stor på krabbe
Jakobsen forteller at de også tar imot mye krabbe på mottaket.

- Vi har holdt på med krabbe i rundt 20 år og har et samarbeid med Hitramat på dette produktet. I fjor fikk vi på land i overkant av 360 tonn krabbe hos oss og det er jo ganske mye.

Kjell Inge forteller at de også i rundt 10 år har drevet med kamskjell.

- Etter en stopp i 2017 og store deler av 2018 investerte vi i en egen båt som benyttes til dykking etter kamskjell. Vi har nå 3-4 dykkere engasjert som holder på med dette og regner med å få på land rundt 200 tonn i løpet av året. Det er gode forhold for kamskjell hos oss og man kan dykke etter disse omtrent hele året.

Færre fiskere
Kjell Inge forteller at det har vært en stor nedgang i det ordinære fisket i de siste årene.

- Det har vært stor avgang av båter som følge av at fiskere har sluttet eller gått bort. Jeg synes hittil også at våre kommunepolitikere har vært for lite opptatt av å legge til rette for nyetableringer. De har nok vært mest opptatt av å legge til rette for oppdrettsnæringa og det er jo vel og bra, men jeg mener det er viktig at vi også tar vare på det ordinære fisket.

- I det siste har det blitt gitt næringsstøtte til en del unge fiskere og det synes jeg er veldig bra. Det er mye artigere og lettere å drive fiske når det er flere som holder på, sier Jakobsen.

Familiebedrift siden krigen
Fiskemottaket på Seløy har vært i familien Jakobsen siden 1943. Det var Kjell Inges bestefar Karl Jakobsen som startet opp med fiskemottak i leide lokaler før han og familien de etablerte seg i egen brygge. I starten het fiskemottaket Karl Jakobsen. Senere ble det August Jakobsens fiskemottak og i 1996 ble selskapet as og navnet Seløy Fisk.

I dag driver Kjell Inge og kona Elsa itillegg med kafedrift i denne ærverdige brygga som bærer navnet Augustbryggo etter hans far August som drev fiskemottak til Kjell Inge overtok ansvaret. I 1983 flyttet fiskemottaket til de lokalene som Seløy Fisk benytter i dag.Bedriften har nå fem ansatte.

- Bygningsmassen og kai trenger derfor et skikkelig ansiktsløft, og det gjør vi nå, avslutter Jakobsen.