Seks søkere til prosjektstilling

kommunevaapen11
Mangeårig LO-leder i Nordland, Ulf M. Ulriksen fra Mosjøen, er blant de seks søkerne på prosjektstillingen for "Økt Bosetting" i Herøy. Her ser du fullstendig søkerliste.
PROSJEKTSTILLING - ØKT BOSETTING        Søkerliste               Søker nr 1 Stig Neraas Grane 8380 Trofors   Utdanning: Universitetet i Tromsø  2005    Prosjektorganisering og ledelse   10 stp Høgskolen i Nord-Trøndelag   2005    Småskalaproduksjon  30 stp Høgskolen i Bodø     2003    Entreprenørskap  30 stp Bodø lærerhøgskole   1990    Pedagogikk      30 stp     Søker nr 2 Herøy Bedriftsservice AS 8850 Herøy
V/rådgiverne Vegar Dalen og Jens Norum  
  Søker nr 3 Kurt Gerhard Almendingen Skjærpebakken 13 4365 Nærbø   Praktisk/pedagogisk utdanning               2003 Master i kroppsøving                            2004                             Søker nr 4 Ulf M. Ulriksen Chr Qvalesgt. 39 8656 Mosjøen   Utdanning: • AOF\'s lederprogram, Høgskoleni Oslo, 2009, modul 1 og modul 4: Veiledning, coaching og rådgivning, og Motivasjon, selvoppfatning og stressmestring • Eksamen i modul 4, samme lederprogram, des 2009 • Globaliseringsskolen (norsk/engelsk utvekslingsprogram), april 09 • Yorkshireskolen II, 2007 • Lederutviklingsprogram, LO, 2005 • Pedagogikk, AOF, 2000 • Godkjent ped kursveileder, AOF, Norge • Yorkshireskolen, del I, 1997 • Bed øk/arbeidslivsjus/styrearbeid, AOF, 1997 • Bed øk og regnskap, mesterbrevprogrammet, Mosjøen, 1990 • Samfunnsøkonomi, Høgskolen i Bodø, Mosjøen, 1989/90 • Sivilforsvarsskolen/befalsoppnevning, Trondheim, 19985 • Examen artium, Mosjøen gymnas, 19975 • Utvekslingsopphold, Syracuse, USA, 1973/74, fordypning    amerikansk historie     Søker nr 5 Trygve Gjengaar 8850 Herøy   Utdanning: Ingeniør, studieretning elektronikk     1979   Søker nr 6 Laila Andersen Hagforseng 8658 Mosjøen   Utdanning: Handelshøgskolen BI     Bachelor Kultur og ledelse        2006 – 2009
kommunevaapen11

Annonser