Statistisk sentralbyrå kunngjorde i dag befolkningstallene for utgangen av tredje kvartal 2022, og det er da gledelig å se at folketallet i Herøy vokser igjen etter at det var en nedgang på 10 innbyggere fra første kvartal til andre kvartal i år. Sammenligner vi tallene fra tredje kvartal i år med tallene fra tredje kvartal i 2021 ser vi at de er de samme. 

Ser vi på våre nabokommuner så ser vi at Dønna kommune er den kommunen som øker mest. De har hatt en økning på tre innbyggere siste kvartal og 18 innbyggere siste år. Leirfjord har hatt en nedgang på syv innbyggere siste kvartal og en økning på seks siste år. I Alstahaug kommune går dessverre folketallet ned. Etter en topp ved utgangen av andre kvartal i år har de nå en nedgang på 25 innbyggere siste kvartal og 39 innbyggere siste år. 

Se tabell fra Statistisk sentralbyrå.

Folketall 3. kvartal 2022.jpg