Se opptak av politiske møter

Politiske møter som video_hoved

Herøy kommune har i likhet med de fleste andre kommuner arrangert sine politiske møter som fjernmøter på Teams. Nå kan man se opptak av de siste møtene på kommunens hjemmeside.

Smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset Covid -19 har medført at møter i både formannskapet og kommunestyret har blitt arrangert som videomøter på Teams. I og med at slike møter er åpen for publikum har det blitt gjort opptak av de siste møtene. Det er opprettet et eget menypunkt som heter "Opptak av politiske møter" under menyvalget "Innsyn" på Herøy kommunes hjemmeside.

Det understrekes at dette er en midlertidig løsning, men kommunen vil arbeide for å få en permanent løsning på plass.

Trykk her for å se opptakene som ligger ute.

Politiske møter som video 1.jpg

Annonser