Det tidligere styret i foreningen Møtestedet ønsker at foreningen skal bli aktiv igjen og inviterer til møte om dette på Herøy bygdesamling den 19. november kl. 18.00. Alle er velkommen. Det blir også enkel servering og sang og musikk av Geir Berglund. Foreningen oppfordrer flest mulig til å møte, både tilflyttere og andre da dette er viktig for å blåse liv i foreningen igjen.

Dagens styre består av styreleder Stig Einar Neraas og styremedlemmene Rasa Pumputiene, Geir Edvin Berglund, Rolandas Markevicius, Wenche Sæthre Jørgensen og Rajko Savic.

Foreningen Møtestedet ble stiftet 21. mars 2012 og er en interesseorganisasjon for som skal bidra til inkludering og integrering i Herøy. De første årene hadde foreningen også ansvaret for å drive Frivilligsentralen før den ble overført til kommunen fra 1. januar 2015. 

Her er foreningens formål:

  • Være et flerkulturelt møtested for frivillige virksomhet.
  • Være en arena for mangfold, inkludering og integrering.
  • Sette i verk aktiviteter som bidrar til integrering og inkludering.
  • Være et møtested for organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og personer som har behov for bistand.
  • Være initiativtaker og mobilisere for frivillig aktivitet.
  • Utvikle samarbeidsformer mellom offentlige og lokale frivillige organisasjoner.
  • Ha et ideelt (ikke økonomisk) formål.

Ekstraordinært årsmøte i foreningen Møtestedet 
Rett etter at det uformelle møtet er holdt, inviteres alle som ønsker å være medlem i Møtestedet til ekstraordinært årsmøte i foreningen hvor nytt styre skal velges.

Foto er hentet fra ei tilstelning i lokalene der Frivilligsentralen holdt til tidligere. Lokalet ble kalt «Møtestedet» og må ikke forveksles med foreningen Møtestedet.