Solveig Heggheim fant en herreklokke ved Herøysundbrua og har evert den inn til Herøyfjerdingen sitt kontor torsdag. Vi ber eieren om å ta kontakt.

Ta kontakt med Herøyfjerdingen på tlf. 90 66 61 45 (Svein Lundestad).