Satser på ny drift i Husvær

helge_zahl
Helge Zahl er styreformann i det nystartede selskapet Zahl Seafood som tirsdag 22. januar starter opp med ny drift i lokalene til tidligere Atlantis Fisk AS i Husvær. Drifta vil gi arbeid til mellom 20 og 23 personer.
Fordi maskinene har stått stille siden Atlantis Fisk AS la ned i mai 2007 må de nye driverne gå over hele anlegget for å få alt til å fungere til oppstarten i neste uke.

- Vi håper å komme igang tirsdag i neste uke. Fortsatt venter vi på en filétmaskin, og i tillegg må vi gå over alle de andre maskinene.

- Derfor starter vi med å produsere egen ørret, i tilfelle det skulle bli oppstart-problemer, sier Helge Zahl til Herøyfjerdingen. 

Zahl har mange års erfaring som oppdretter, og har spesialisert seg på ørretproduksjon i selskapet Polarlaks 2 AS. Noe som har gitt meget gode resultater.

Leieproduksjon Han har foreløpig ikke knyttet seg opp til noen spesielle eksportører, men legger opp til leieproduksjon av laksefilét av ulike typer.

- Jeg satser på å få med en eksportør knyttet til oss. Meningen er også å knytte de ansatte opp til drifta.

- Rune Ekrem blir daglig leder i Zahl Seafood , sier  Helge Zahl videre til Herøyfjerdingen.

Mellom 20 og 23 personer må til for å få linja ved det nye selskapet til å gli. Helge Zahl selv kommer ikke til å ha noen framskutt posisjon, men han blir styreformann i Zahl Seafood. 

Har stått siden mai 2007 Driftselskapet Atlantis Fisk AS ble begjært konkurs i mai 2007. Innpå 60 arbeidsplasser gikk med det tapt. 

Denne konkursen kom omtrent samtidig som Polar Seafood Herøy AS på Sør-Herøy gikk konkurs. Fortsatt jobbes det med å få igang drifta her.
helge_zahl
Helge Zahl satser på å få ny drift i filetanlegget i Husvær fra neste uke.
atlantis
Her blir det igjen aktivitet fra neste uke.

Annonser