Satser fortsatt på vinmonopol i Herøy

vinmonopolet
Herøy kommune gir ikke opp å få etablert vinmonopolutsalg i kommunen. 11. februar sendte kommunen ny søknad, og Vinmonopolet skal til høsten vedta videre butikketableringer for 2011.
Herøy kommunestyre vedtok 8. mars 2005 å søke om vinmonopolutsalg. Etter den tid har kommunen gjort enda en henvendelse for å få etablert dette tiltaket.   For tre år siden uttalte Arild Grønbech i Herøy ICA at han gjerne så et vinmonopolutsalg i tilknytning til butikken (se "Relaterte nyheter" under).   Også Herøysenteret har meldt sin interesse for et slikt utsalg:   - Vi er i oppbyggingen av et senter i Herøy og ønsker å få Vinmonoolet inn under samme tak. Vi har ledige lokaler og er klare til å ta imot et utsalg, sier Kurt Arild Nilssen i Herøysenteret til Herøyfjerdingen.   Den tredje og foreløpig siste henvendelsen fra Herøy kommune ble sendt 11. februar.    I avslutningen av søknaden skriver rådmann Roy Skogsholm at kommunen vil ikke ta stilling til alternativ lokalisering.   Dette bør gjøres etter Vinmonopolets kriterier for lokalisering, skriver rådmannen som avslutter med: "Vi synes det er beklagelig at kommunens innbyggere har så dårlig tilgang til Vinmonopolets tilbud. Vi ber derfor om at Vinmonopolet på nytt tar stilling til vår søknad."   Avgjør til høsten I svaret fra Vinmonopolet datert 16. februar heter det at Vinmonopolets styre i løpet av høsten skal vedta butikketableringer for 2011.   I en pressemelding datert 15. oktober 2009 skriver Vinmonopolet at både kundeundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og erfaringer fra praktisk butikkdrift er positive.   "Erfaringene fra filialkonseptet viser dermed at det er grunnlag for å videreføre ordningen med små butikker som beskrevet under. Evalueringen viser at butikkene ikke bør bli for små," skriver Vinmonopolet.   Vinmonopolet mener at hovedelementene i driftsformen for småbutikkene bør være:
  • Totalt bruttoareal på minimum 65 kvadratmeter
  • Åpningstider for butikkene på minimum 15 timer per uke
  • Egen butikksjef i deltidsstilling som suppleres med en liten deltidsstilling
  • Varedistribusjon direkte til butikkene
  • Egen IT-løsning i butikk
  Vinmonopolet legger videre til at det er en forutsetning at Vinmonopolet finner hensiktsmessige lokaler og at det er bredbåndstilgang i den enkelte kommune.
vinmonopolet
Fra vinmonopolets nettside.

Annonser