Sanking av gåsegg

HJFF_logo

Herøy Jeger- og fiskerforening inviterer til familieaktiviteten sanking av gåsegg, torsdag 22. april kl. 17.30 ved Herøy skole.

- Herøy Jeger- og fiskerforening ønsker å vise frem den spennende aktiviteten med å sanke egg og opplevelsen med å oppleve fuglene ute i naturen på nært hold. I tillegg vil vi fremvise gåsegget som en ressurs og samtidig hjelpe litt på plagene for bøndene med dette arrangementet.

- Herøy har en stor og økende bestand av grågås. Dette er for jegere, sankere, friluftslivs- og fotointeresserte en stor ressurs. For bøndene er det imidlertid en stor plage, da slåtte- og beiteområder skades og ødelegges for store verdier i form av beiteskader fra gåsa.

- Vi håper barn, unge, familier og eldre ønsker å bruke en ettermiddag ute sammen med oss til denne spennende aktiviteten.

- Det kreves ingen utstyr for å være med, men dere kan gjerne ta med en liten bøtte eller en kurv for å ha evt. fangst i. Kle dere etter værforholdene og ta gjerne på støvler eller annet fottøy som er egnet for å gå i myra, skriver leder Morten Hanssen til Herøyfjerdingen.

Oppmøte utenfor Herøy skole, torsdag 22. april kl. 17.30

HJFF – EN FRILUFTSLIVSFORENING:

Annonser