Sandoval har forlatt Bygdelista

Hugo Sandoval

Hugo Sandoval redegjør i en pressemelding om hvorfor han stemte imot årets budsjettforslag og siden har forlatt Herøy Bygdeliste.

Hugo Sandoval ble valgt inn i kommunestyret og formannskapet i Herøy for å representere Herøy Bygdeliste, men vil nå i resten av valgperioden fungere som uavhengig representant.

I denne pressemeldingen orienterer han om sitt valg:

«Uansvarlig, usolidarisk og ikke bærekraftig»
Jeg vil i det følgende gjengi de tre politiske hovedgrunnene for at jeg stemte imot budsjettforslaget 2020, som ble vedtatt 17.12.2019.

 1. Uansvarlig
  I min rolle som ombudsmann for det lokale felleskapets interesser, registrerte jeg at forslaget i prinsippet ikke viste til demokratisk ansvarlighet og heller ikke en forsvarlig økonomisk forvaltning.

   
 2. Usolidarisk
  Videre vurderte jeg at de definisjoner og argumentasjon som ble lagt til grunn for å legitimere bruk av handlingsregelen ved bruk av flyktningefondet, var uforenelig med demokratiets solidaritetsprinsipp.

   
 3. Ikke bærekraftig
  Sist men ikke minst, registrerte jeg at næringslivets økonomiske og finansielle interesser ble bedre ivaretatt og mer verdsatt enn kommunale velferdstjenester.

Tatt i betraktning min politiske overbevisning og de ovennevnte argumenter, håper jeg at dere forstår «mitt oppsiktsvekkende» valg.
Videre i perioden har jeg tenkt å legitimere min opposisjonsrolle alltid til fordel for innbyggernes initiativ.

Hugo Sandoval
(U) Uavhengig kommune/formannskaps representant

Annonser