Plastsøppel i havet er et enormt miljøproblem. Over åtte millioner tonn plast havner i havet årlig. 15 tonn plast ender opp i havet hvert minutt, døgnet rundt. Rundt en million sjøfugl dør årlig på grunn av marin forsøpling.

Fisker, fugler og andre skapninger som lever i og nær havet spiser plastbiter i den tro at det er mat. Med magen full av plast kan dyrene sulte i hjel. De kan dessuten skade seg på skarpe gjenstander eller vikle seg inn i gammelt tauverk, sier en rapport fra organisasjonen Hold Norge Rent.

I det siste har det pågått og pågår det mange aksjoner med strandrydding og annen søppelplukking både i Herøy og andre steder i Norge. 

Tone Toft har sendt oss ei oppfordring og noen bilder fra en søppelplastdugnad i Brasøy, der de også har tatt i bruk kajakker i arbeidet med å rense strendene for plast. 

- Den nasjonale plastsøppeldugnaden fortsetter - nå også med  kajakk. I Brasøy er padlere på farta langs øyer, holmer og skjær. Vi kan melde om særdeles gode fangster. Og SMIL følger opp med søppelkontainere som er satt i land  på ferjekaia.

Det er utrolige mengder med plast og mikroplast som havner i naturen og havet. Det er de sentrale myndigheter som må ta forebyggende og radikale grep – men det hjelper også at vi alle bidrar. Vi oppfordrer alle padlere til å delta i sine nære kystområder, skriver leder i Naturvernforbundet Ytre-Helgeland, Tone Toft, til Herøyfjerdingen.