Samlet inn rundt 45 000 kroner til kreftsaken

Krafttak mot kreft_innsamlingskomite

Den siste uka har det blitt gjennomført en lokal innsamlingsaksjon til «Krafttak mot kreft» i regi av Herøy Frivilligsentral og Herøy skole som så langt har innbrakt rundt 45 000 kroner.

«Krafttak mot kreft» er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006 er det blitt samlet inn over 300 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft.

I Herøy er det Frivilligsentralen med leder Jelena Budesa og Kirsti Iversen som har organisert innsamlingsaksjonen som ble gjennomført tirsdag 12. mars. Det er også Frivilligsentralen som nå planlegger og gjennomfører den årlige TV-aksjonen på NRK.

- Det kom inn rundt 25 000 kroner i kontanter på bøssene, men mange har også gitt bidrag på Vipps. I tillegg kom det inn en god del penger på kafeen som ble arrangert på Herøy skole onsdag slik at vi samlet fikk inn rundt 31500 kroner i kontanter.

- Det har så langt kommet rundt 9500 kroner på Vipps og vi har fremdeles to bøsser ute så vi kan derfor anta at vi får inn rundt 45 000 kroner til denne viktige saken, sier Jelena Budesa.

I fjor ble det på grunn av lite tid til forberedelser gjennomført en begrenset innsamlingsaksjon som samlet inn i overkant av 23000 kroner. Vi kan derfor slå fast at årets aksjon har vært svært vellykket.

Mye folk på kafe for kreftsaken
Onsdag kveld var det mange som fant veien til Herøy skoles aula og var med å støtte innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft».

Kafeen ble arrangert av valgfaggruppa «Innsats for andre» og samlet inn godt med penger til innsamlingsaksjonen. Arrangementet ble ledet av de dyktige konferansierene Emma Eliassen og Tora Olsen Skagen. Emma holdt også et flott foredrag om kreft. Elevene hadde i tillegg til åpen kafé og loddsalg også salg av egenprodusert tjukklefse, seilaks, knekkebrød og appelsinmarmelade.

Nila Lorvik og Kaja Sjåvik sang fint «Har du fyr» av Ola Bremnes til akkompagnement av Åge Johansen på gitar. Programmet bestod ellers av foredrag om kreft, allsang og prat rundt bordene.

Det er fremdeles mulig å støtte den lokale innsamlingen på Vippsnr 471010. 
Ved å benytte dette nummeret blir beløpet blir registrert som en del av Herøy kommune sitt bidrag.

Kafe_Krafttakmot kreft_Innsats for andre2
Denne valgfaggruppa som kaller seg Innsats for andre arrangerte kafé på Herøy skole onsdag 13. mars.
Kafe_Krafttakmot kreft_publikum
Det var mange som støttet opp om kafeen i Herøy skoles aula.
Kafe_Krafttakmot kreft_Emma
Emma Eliassen holdt et flott foredrag om kreft.

  1 / 10 
 
Krafttak mot kreft 
Krafttak mot kreft
Her telles pengene etter innsamlingsaksjonen. Fra venstre: Kirsti Iversen, Tom Wennemo og Jelena Budesa.
 


Annonser