Temaet for familiekvelden var FN, som de har jobbet mye med i det siste. Vi har vel alle godt av å bli minnet om hvor godt vi har det i Norge og det er gledelig å høre at ungene på skolen er opptatt av hvordan andre barn har det. Det skulle passe godt at ungene får dele sine tanker og sitt arbeid på skolen med herøyfjerdingens lesere ved inngangen til adventstida.

Her skriver Oda og Emma om sitt arbeid på skolen i høst:
Siden vi startet skolen i høst har vi arbeidet mye med hva det vil si å være en god venn og hvordan vi skal være mot hverandre. Det er ikke lov å mobbe og plage andre. I høst har vi også lært om FN.

I FN arbeider alle land i verden sammen for fred og rettferdighet. FN-dagen blir feiret 24.oktober. FN er en forkortelse for de forente nasjoner. FN er en organisasjon som arbeider for at verden skal bli et godt sted å leve for alle. FN arbeider for fred der det er krig. FN hjelper dem som har det vondt. FN kjemper mot det som er urettferdig. Verdensbarnedagen ble stiftet av FN.

FN-dagen skal minne alle regjeringer på at de må arbeide for at alle skal ha det bra. Det første landene i FN gjorde, var å skrive ned det mennesker trenger for å ha det godt. De kalte det menneskerettighetene. Menneskerettighetene forteller om hva alle mennesker har rett til. For eksempel har alle mennesker rett til mat, vann og ha det trygt.

Selv om FN sier at det er slik ser vi at det er veldig urettferdig her i verden. Det ønsket vi å gjøre noe med.

Derfor har vi i 3.klasse samlet inn 4983 kr til Brobyggerstiftelsen i Manila på Filippinene. Dette klarte vi ved å ha en familiekveld der vi selte havrekjeks, fredskort, lodd og brukte leker. 9. klasse hjalp oss med å lage havrekjeks.

9.kl. var veldig snille og flinke som hjalp oss med havrekjeksen.

Roger Bastesen er styrer av dagsenteret i Manila. Han er gift med en mann som har vokst opp på Filippinene. Etter å ha vært der noen ganger bestemte de seg for å starte et dagsenter der de tar vare på 68 unger og der får de skolegang, mat, drikke og mennesker som bryr seg om de. Legen kommer en gang i måneden for å se om de er syke eller friske.

Vi i 3. synes det er viktig og hjelpe andre barn som ikke har det så bra som oss. Nå nærmer det seg jul derfor synes vi at dere kan gjøre det samme som vi gjorde. Derfor ønsker vi dere god jul.

Skrevet av Oda Kilvær Nilssen og Emma Olsen Roan, 8 år.