Samlet inn 18.500 kroner

Annonse_til_menighetsblader_bokma_l_02
De kirkelige konfirmantene på Herøy samlet inn 18.500 kroner til Kirkens Nødhjelp under aksjonen tirsdag, og det er 2.400 kroner mer enn i fjor. En flott innsats av konfirmantene.
Trine Heggheim, som har ansvaret for konfirmasjonsundervisninga, sender samtidig en stor takk til alle som tok godt imot konfirmantene og bidro til det fine resultatet!
 
Se også "Relaterte nyheter".
Annonse_til_menighetsblader_bokma_l_02
God innsats av konfirmantene i Herøy.

Annonser