Samlet budsjett fra opposisjonen

komstyret_vegar
Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet legger fram felles budsjettforslag i kommunestyret. Det er Vegar Dalen fra Frp som legger fram forslaget.
De (kanskje) viktigste kuttene som opposisjonen legger fram kan samles slik:

- Fjerning av stillingen som informasjonsmedarbeider (Herøyfjerdingen)

- Fjerning av kulturprisen

- Reduksjon i stillingen som næringssjef

- Reduksjon av tilskudd til kulturarbeid

 - Reduksjon av eiendomsskatten til 3 promille i 2009

- Trinnvis nedtrapping av lærerstillinger 2010 og 2011

- Ikke kutt i omsorgs-sektorten, ut over 40 prosents kutt i renhold.

- Flytting av folkevalgte møter på kveldstid.

- Binding av renta på 4,2 prosent, slik rådmannen skisserer.

- 30 prosent redusjon i ordførerstillingen og samme kutt i godtgjørelsen til de folkevalgte.

- Det er ikke noe stikk til ordføreren som gjør en fortreffelig jobb, la Dalen til.

- Robek er et tema som kan bli aktuelt hvis vi er for løse nå, sa Dalen blant annet og antydet med det at kommunen kan bli satt under fylkesmannens administrasjon.
komstyret_vegar
Vegar Dalen legger fram felles budsjettforslag fra opposisjonen.

Annonser