Samler inn penger til barn i Madagaskar

8_speidere_01
Allerede i dag kommer de første av disse speiderne ut og vil jobbe for deg til en sum du selv bestemmer. De deltar nemlig på Globalaksjonen. Betalingen puttes i en bøsse og kvitteres på eget skjema.
Speiderne i Herøy syns det er viktig å hjelpe barn som ikke har det så bra som oss i Norge.
 
Derfor deltar blant annet disse speiderne på Globalaksjonen.
 
- De første av oss begynner allerede i dag, forteller den blide gjengen vi møter i skolegården.
 
Norges KFUK-KFUM-speidere arrangerer hver høst Globalaksjonen (tidligere kalt speiderjobben), hvor speidere over hele landet på ulike måter samler inn penger til et godt formål.
 
Solidaritetsaksjon
Det er en solidaritetsaksjon som arrangeres i samarbeid med bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global og i Herøy er ni av speiderne med på aksjonen.
 
De siste årene har pengene gått til et skoleprosjekt på Madagaskar, hvor foreldreløse barn, gatebarn og andre barn fra fattige familier i slummen ved hovedstaden Antananarivo får skolegang, helsetilbud og et varmt, daglig måltid.
 
Fritidsaktiviteter 
Elevene får drive med aktive og kreative fag, og får også tilbud om fritidsaktiviteter etter skoletid. I tillegg undervises foreldre i rettigheter og hvordan de skal kunne tjene mer penger og komme seg ut av fattigdommen.
 
I løpet av 2012 skal et nytt skolebygg være på plass, slik at det blir plass for 150 barn i stedet for dagens 80.
 
Viktig å hjelpe
Speiderne på Herøy synes det er viktig å hjelpe barn som ikke har det så bra som vi i Norge, og det er 9 av de eldste speiderne som er med på aksjonen i år.
 
De tilbyr seg å ta jobber som plenraking, ripsplukking, barnepass, bilvask, handling og lignende, mot en sum som arbeidsgiveren bestemmer selv.
 
I forseglet bøsse
Betalingen puttes i en forseglet bøsse og kvitteres på et eget skjema. Det er også lov å gi pengegaver hvis man vil støtte aksjonen men ikke har noen jobb å tilby.
 
Speiderne vil selv ta kontakt med familie og venner.
 
Hvis det er andre som kan tenke seg å ”låne” en speider til en jobb kan de kontakte
 
speiderleder Trine Heggheim på tlf 48 21 09 53 eller
Svein Olav Heggheim på tlf 95 08 03 99.
8_speidere_01
De eldste speiderne starter allerede i dag med å tilby å gjøre småjobber, til inntekt for fattige barn i Madagaskar.

Annonser