Samfunnskapsprøve

Prøver for innvandrere

Herøy voksenopplæring arrangerer samfunnskapsprøve for innvandrere torsdag 10. juni  kl. 14.00 i voksenopplæringens lokaler på rådhuset.

Kontakt Marit Dahl Jørgensen på tlf: 41260549, dersom du ønsker å ta prøven.
Det er oppmøte kl. 13.30, 30 minutter før prøven starter.

Øv til prøven
På samfunnskunnskap.no finner du tekster som dekker pensum til både Samfunnskunnskapsprøven.
Det er laget eksempeloppgaver til prøven i samfunnskunnskap. Oppgavene viser hvordan flervalgsformatet ser ut i Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.

Annonser