Samferdsels-avdelingen arbeider med saken

nordlandsbuss_id756
Etter mange e-poster og telefonsamtaler med Arne Vikki, som er ansvarlig for skoleskyss hos Nordland fylkeskommune, har vi klart å få frem følgende svar:
Samferdselsavdelingen ved Nordland fylkeskommune vil ikke endre bussrutene til Seløy og Øksningan fra mandag 08.09.08 slik foreldrene ønsker. De kan heller ikke love at dette vil bli gjort.

Om formiddagen på tirsdag 9. september vil Samferdselsavdelingen gjøre en vurdering av om de mener at endring er nødvendig. Dersom endringen av rutene blir gjennomført vil de offentliggjøre nye ruter og dato for endringen.

Herøy kommune beklager at det ikke vært mulig å få på plass endringer i skyssopplegget slik det var ønsket av Grendeutvalgene og foreldrene på Seløy og Øksningan. Dette er en sak der Nordland fylkeskommune bestemmer tilbudet.

Vi vil arbeide videre for å få klarlagt hva Nordland fylkeskommune vil gjøre, og vil følge opp denne saken tett. Dette gjelder også evalueringsmøte av skyssopplegget i Herøy som vi ønsker gjennomført i uke 40.
nordlandsbuss_id756
Dette er et syn vi gjerne skulle sett i Herøy.

Annonser