Samband i sterk vekst

1_ferje
Ferjesambandet Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy er i fortsatt sterk vekst, viser de siste rapportene fra Veolia Transport. Med unntak av sambandet Leirvika – Hemnesberget er vårt samband det eneste som økte første halvår 2010.
Økningen gjelder både i antall kjøretøyer og personer. I prosent er økningen på kjøretøyer 3, 4 prosent, mens økningen i persontrafikken over sambandet er 2, 3 prosent.
 
Antallet personbilenheter over vårt samband økte med 3, 2 prosent i første halvår sammenliknet med første halvår 2009.
 
Nedgang på dønnasambandet
Til sammenlikning var nedgangen på sambandet Bjørn – Sandnessjøen 0, 6 prosent for kjøretøyer og 2, 4 prosent i persontrafikken. Antall personbilenheter gikk tilbake med 2, 7 prosent.
 
I sommer har faktisk de fleste samband i Nordland hatt tilbakegang, mens herøysambandet har økt.
 
- Vi ser at sambandet vokser på en helt annet måte enn alle andre samband i Nordland. Det snakkes fra enkelte hold om et hovedsamband over dønna, men det er på herøysambandet man har trafikkgrunnlaget, sier ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.
 
Opp 400 prosent
Veolia Transport har også sammenliknet juni og juli 2009 og 2010. Tar vi vogntog på henholdsvis 14 og 17 meter var økningen i feriemåneden juli på hele 400 og 49 prosent fra i fjor!
 
Det totale antall kjøretøy som benyttet herøy-sambandet økte med 3,7 prosent i juli i år sammenliknet med juli i fjor.
 
I samme periode gikk den totale trafikken over Bjørn – Sandnessjøen ned med 6, 7 prosent. For vogntog på 14 og 17 meter var tilbakegangen på hele 50 og 30 prosent.
 
Kunne vært størst i Nordland
Fra tidligere vet vi at en stor andel av trafikken over dønnasambandet er trafikk til og fra Herøy.
 
- Hvis vi legger denne trafikken på herøysambandet vil vi være det totalt største sambandet i hele Nordland, sier ordfører Arnt Frode Jensen.
 
Fra 1. januar til 31. juli i år ble 51.563 kjøretøy fraktet med ferje mellom Søvik og Herøy. På samme tid i fjor var tallet 49.886 kjøretøy.
 
Dønnasambandet frakter fortsatt flere, med 63.844 kjøretøyer, mot 64.358 til samme tid i fjor.
 
Voldsom økning Leirvika - Hemnes
Det litt merkelige er at ferjesambandet Leirvika – Hemnesberget som skal legges ned når Toventunnelen åpnes, har en kraftig økning både første halvår i år sett under ett og i sommer.
 
Spesielt i juli hat økningen i personbilenheter økt drastisk, nemlig hele 26 prosent sammenliknet med samme tidsrom i fjor.
 
Ser vi på kjøretøy på 17 meter var økningen nesten 99 prosent i juli sammenliknet med samme måned i fjor.
 
Det er nærliggende å tro at raset på veien mellom Sandnessjøen og Mosjøen i begynnelsen av juli har fått mange til å velge en annen vei.
1_ferje
Det er ofte trangt på ferja mellom Herøy og Søvik.

Annonser