Fredag 3. juni hadde helsesøstrene i Herøy, Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Nesna, Lurøy og Rødøy og jordmødrene på sykehuset + kommunejordmødrene sitt årlige samarbeidsmøte. Herøy og Dønna sto som arrangør, og møtet ble sponset med møterom, lunsj og bevertning av Marine Harvest.

Kulturskolen.
Møtet startet med innslag av kulturskolen på Herøy. Ingrid og Oda Kilvær Nilssen akkompagnert av Reidar Moursund fremførte «Lite ban» skrevet av Reidar Moursund og «To øyne» skrevet av Ingrid Kilvær Nilssen.

Marine Harvest.
Etterpå hadde Odd Rikard Wik-Iversen en kort presentasjon av Marine Harvest hvor han bl.a sa noe om slagordene for bedriften: PASSION-TRUST-CHANGE-SHARE:

Man må ha lidenskap for det man jobber med, man ønsker at folk skal stole på aktøren og produktet, man må jobbe i takt med endringer i samfunnet og man må dele erfaringer. Dette er jo også slagord som direkte kan overføres til jobben som både helsesøstre og jordmødre gjør.

Familievernkontoret i Mosjøen.
En av foreleserne som deltok var Alex Finvåg fra Familievernkontoret i Mosjøen. Han informerte om deres tilbud som nå er styrket på Ytre Helgeland med å tilby 2 dager pr uke i Sandnessjøen. Kontoret er på helsestasjonen og har åpent onsdager og fredager. Familievernkontoret kan tilby hjelp for par som ønsker å jobbe med forholdet, hjelp til oppdragelse, generasjonsproblematikk, mekling ved samlivsbrudd, individuell rådgivning, rådgivning til oppløste familier, hjelp ved kulturkonflikter, kurs i sinnemestring, «Fortsatt foreldre-kurs» og BIM ( barn i mekling),- hvor barn fra 5 år får uttale seg.

Barnemat.
Mette Bogen fra barnematprodusenten Semper (tidligere kalt Småfolk) presenterte sine produkter og bl.a en ny morsmelkerstatning og tilskuddsblanding hvor de har erstattet en stor del av det vegetabilske fettet med melkefett. Melkefettet finnes også i morsmelk og har en gunstig effekt på barns utvikling. Det ble henvist til at Semper har gjennom mange år vært med i et stort forskningsprosjekt i Umeå som viser at barn som får morsmelkerstatning med MFGM får en utvikling som er mer lik de barn som blir ammet. Dråper med melkesyrebakterier for barn 0-3 år som har en gunstige effekt i forhold til mage-tarm-systemet,- spesielt ved bruk av antibiotika ble også presentert.

KoRus-Nord 
Siste foreleser var Astrid Nygård fra KoRus Nord. KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik. Deres samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Den primære rolle er å styrke praksisfeltet innen

  • Rusmiddelforbygging/folkehelsearbeid
  • Tidlig intervensjon
  • Rusbehandling

Hun fortalte om erfaringer fra programmet «Tidlig Inn», et prosjekt som flere helgelandskommuner er med på. Dette programmet er et opplæringstilbud til kommunene. Det gir kompetanse innen tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Målsettingen er å gjøre ansatte i kommunene tryggere når det gjelder tidlig intervensjon og tidlig identifikasjon, og gi kartleggingsverktøy og samtaleferdighet til de som i det daglige arbeider nær gravide og småbarnsforeldre.

Etter å ha fått servert lunsj, som seg hør og bør besto av laks i forskjellige varianter fra sushi til grillspyd, ble det diskutert tema som skal bedre samarbeidet mellom helsestasjoner, jordmødre i kommunehelsetjenesten og sykehuset for å ivareta mor og barn og familien spesielt i barseltida.  

Dagen ble avsluttet med kaffe og kake sponset av Semper på «Etcetera,-botaniske utskeielser m.m».  

 


Lise Karina Lorentzen Alfheim
Helsesøster Dønna