I formannskapsmøtet 29. januar ble det vedtatt å arbeide videre med prosjektet "Ut i Øyan" som et samarbeidsprosjekt mellom Herøy og Dønna. Onsdag møttes kommunene for å bli enige om hvordan prosjektet videreføres.

Idé fra Herøy
- Etter en ide fra Herøy kommune ble dette prosjektet etablert som et prosjket i regi av HALD-IKS, som siden fikk navnet "Uti Øyan. Framdriften i prosjektet etter at HALD-IKS begynte å skrante har ikke vært god, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Felles eierskap
- Det som vil skje i saken er at det lages et saksframlegg som går til begge kommunene. Dette vil si noe om både organisering og tiltaksdelen. Saken skal til syvende og sist behandles av kommunestyrene i Herøy og Dønna. Dette er faktisk første gang prosjektet behandles av kommunestyrene i kommunene, og dette skyldes at prosjektet har vært kjørt i regi av HALD IKS, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

- Når det gjelder eierskapet i prosjektet så skal dette tas opp i avviklingstyret i HALD IKS sånn at prosjektet kan overføres til Herøy og Dønna. Vi vil deretter konsentrere oss om de tiltakene som gjelder Herøy kommune og Dønna vil arbeide for sine tiltak, men uansett vil det bli et felles eierskap til prosjektet, avslutter Jensen.

Bakgrunn: Målet med "Ut i Øyan" er at vegstrekningen fra Søvik til Herøy (ferge), videre over Herøy og Dønna, og fra Dønna til Sandnessjøen (ferge) skal gjøres til en opplevelses-/attraksjonsvei etter modell av blant annet "Den Gyldne Omvei" i Nord-Trøndelag.

Ut i Øyan stedene som etter den opprinnelige planen skal tilrettelegges i Herøy er Flostad fergeleie, Langåsen (tursti/fotostopp), Hoholmbrua (fiskeplass), Landvindsøya (fotostopp).

I tillegg skal det etter planen på plass flere skilt i tilknytning til forskjellige knutepunkt langs veien. Disse skiltene skal vise veien til ulike attraksjoner og reiselivsbedrifter i kommunen. I tillegg til tiltakene i prosjektplanen bestemte formannskapet i møte den 29. januar at det skal utredes en attraksjon (utescene) i forbindelse med bygging av nytt vanntårn på Langåsen.