Samarbeid om folkevalgtopplæring

Folkevalgtopplæring januar 2020_samlet

Folkevalgte i Herøy og Dønna fikk nylig folkevalgtopplæring i regi av KS med felles samling i Herøy første dag.

Tirsdag 21. januar møttes rundt 60 personer fra Herøy og Dønna til felles folkevalgtopplæring i Herøy skoles aula. Dette er et ledd i skolering av nye politikerne som ble valgt inn i styre og stell for de neste fire årene. Det var prosessveileder Sonja Steen fra kommunesektorens organisasjon KS. Hun er en rutinert politiker som har vært fylkesordfører i Nordland siden 2011. Hun har også vært fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og jobbet for Arbeiderpartiet og Salten regionråd.

Ordfører Elbjørg Larsen forteller at det var god stemning og artig med felles samling. Hun forteller også at de konkluderte med at det var mange ting de kunne jobbe i lag om, som for eksempel utarbeidelse av planverk.

- Den dagen vi hadde hver for oss fikk alle prøve seg på talerstolen og dette var nok en god øvelse for mange. Vi brukte ellers lang tid på delen som heter planprosess og resultatet av dette ble at vi ble enige om at vi skulle kick-off seminar med de gruppene som er valgt til de ulike utvalg. Dette ønsker vi skal komme ganske nært i tid. Vi legger ikke skjul på at planprosessen har ligget noe nede og vi er interessert i å få fatt på dette arbeidet så fort som mulig, sier ordfører Elbjørg Larsen.

- Det var veldig god stemning for å komme i gang med dette arbeidet. Folk var veldig fornøyd med opplegget. Det var praktiske oppgaver og godt samspill med prosessveileder Sonja slik at det ble dialog. Rådmann Geir Berglund gjorde også en god jobb med at han hadde egne sesjoner. Dagen med Dønna var veldig bra på grunn av at den kan ses på forløperen til et videre samarbeid. Det var i hvert det jeg og ordfører i Dønna Nils Jensen oppsummerte med, avslutter Larsen.

Folkevalgtopplæring januar 2020_samlet
Her er alle deltakerne fra Dønna og Herøy samlet i Herøy skoles aula. (Foto: Lars Olav Mogård-Larsen)
Folkevalgtopplæring januar 2020_Sonja Steen
Sonja Steen fra KS gjorde en god jobb som prosessveileder under folkevalgtopplæringen.
Folkevalgtopplæring januar 2020_1
Her er politikere og administrasjon fra Herøy samlet i kommunestyresalen.

Annonser