Samarbeid for tidlig lesestart

2_kirtsen_bok1
Et samarbeidsprosjekt mellom Herøy Folkebibliotek og Herøy sentralskole er inne i sitt andre år. "Tidlig start" bygger på et ønske om at ungene skal komme tidlig igang med å lese bøker. I dag besøkte biblioteksjef Kirsten Heiszter 1. og 2. klasse for å presentere nye bøker.
- Er dere glad i å lese, spurte Kirsten Heiszter mens 1. klassingene til kontaktlærer Astrid Reinertsen småspiste på dagens frukt ved starten av 3. time.
 
- Ja, var det soleklare svaret fra de unge elevene der de satt samlet i lesekroken i klasserommet.
 
Tidlig start
Et prosjekt kalt ”Tidlig start” ble igangsatt i fjor høst og skal sette fokus på tidlig lesing.
 
Her skal 1. og 2. klasse ved Herøy sentralskole ha jevnlig kontakt med folkebiblioteket for å få oppdatering om nye bøker.
 
I disse stundene forteller Kirsten Hesizter om de nye bøkene som er kommet og leser litt fra dem.
 
I dag begynte hun med diktboka ”Med kråkenebb og kråkeføtter” av Per Olav Kaldestad. Deretter presenterte hun to nye bøker som har kommet om ”Pulverheksa”.
 
Stor lese-interesse
Til Herøyfjerdingen sier Kirsten Heiszter at det er stor interesse for lesing på skolen.
 
- Lærerne er flinke til å sette fokus på lesing og dette med å få opp lesehastigheten. Lesing er jo grunnlaget for all læring i dag, sier bibliotekar Heiszter.
 
Mørketid er lesetid
I takt med mørketidas ankomst pleier biblioteket å bli ekstra populært.
- Ja, vi merker alltid en oppgang i utlån på høsten, sier biblioteksjefen.
 
Herøy Folkebibliotek ligger omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder utlån til voksne, men under landsgjennomsnittet for utlån av bøker til barn.
 
Et stykke unna skolen
- I forhold til Dønna Folkebibliotek som er samlokalisert med skolen er jo vi langt unna skolen og det har nok sitt å si.
 
Hadde vi ligget nærmere skolen ville vi sikkert hatt mer utlån av barnebøker, sier biblioteksjef Kirsten Heiszter.
 
Herøy Folkebibliotek flyttet i 1995 fra sentralskolen, over brua til Silvalen og inn i nye lokaler.
 
Flytte tilbake?
Flyttingen skyldes først og fremst behovet for mer plass. De siste par årene har blant annet rektor ved sentralskolen Lars Olav Mogård-Larsen lansert planer for å få biblioteket tilbake til skolen.
 
Kirsten Heiszter er ikke fremmed for disse tankene.
 
Og vi vil gjerne tilbake til skolen, men ikke for enhver pris. Da vi flyttet i 1995 var det også en del voksne som kviet seg for å besøke oss fordi de mente det var mye uro fra elevene på dagtid og trening på kveldstid, sier Heiszter.
2_kirtsen_bok1
Biblioteksjef Kirsten Heiszter forteller 1. klassingene om nye barnebøker som er kommet i høst.
2_kirsten_bok3
Ungene er glade i bokstundene.
2_kirtsen_bok2
Det har kommet ut to nye bøker om ”Pulverheksa” og Kirsten Heiszter hadde disse med. Kontaktlærer for 1. klasse Astrid Reinertsen (t.v.) følger med.

Annonser