Nordvik kirke kl. 1100

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid

Herøy kirke kl. 18.00     

Velkommen til salmekveld - «Alle kan synge»

  • Herøy kulturskole deltar
  • Ofring til IKO
  • Kveldskaffe