Dermed fulgte kommunestyret innstillingen fra formannskapet. Begrunnelsen er blant annet at kommunen har relativt god økonomi, kort avstand til beslutningstakerne, godt utbygde kommunale tjenester og god kompetanse i offentlig sektor.

Det blir også lagt vekt på at Herøy er en oversiktlig kommune. Folkemøtet for sentrumsøyene i februar konkluderte klart med at befolkningen ønsker at Herøy skal bestå som egen kommune. Og kommunestyrets begrunnelse for avgjørelsen er også sammenfallende med noen av punktene som framkom på folkemøtet.

I sakspapirene fra kommunestyrets vedtak heter det ellers: "Det er vanskelig å se hvordan befolkningen i Herøy vil få bedret sitt tjenestetilbud ved en sammenslåing av Herøy og Dønna eller eventuelt alle HALD-kommunene. De samordningsprosesser som er kjørt i regionen konkluderer med at det er tilnærmet ingen gevinst å hente, verken økonomisk eller tjenestemessig. For å ivareta fellestjenester har vi allerede et godt utbygd regionalt samarbeid."