Tradisjonen tro er det også i år ønskelig at det ryddes langs veier fram mot 17. mai, og mange har allerede satt i gang dette arbeidet for en god stund siden.

Sekkene må plasseres langs hovedvei innen onsdag 15. mai kl. 12.00, og de blir da hentet av personell fra kommunen. Det er også viktig at det meldes fra til kommunen på tlf. 75068000 eller på e-postadresse post@heroy-no.kommune.no om hvor det er plassert søppel, slik at hentingen blir mest mulig effektiv og at alt blir hentet. Ordningen gjelder dessverre ikke før sør-øyene. 

- Søppelet blir hentet kontinuerlig, men siste frist for å sette det ut slik at det skal bli hentet før 17. mai er mandag 15. mai kl. 12.00, sier kommunalsjef Morten Hanssen i Herøy kommune.

Blanke sekker kan fås ved å henvende seg til Herøy kommune mellom kl. 09.00 og 14.00.

Kommunen takker alle som bidrar til at det ryddes opp i all søppelet som dessverre havner i den flotte naturen hos oss.