Ryddeaksjon i Herøy

ryddegjeng_01
Herøy kommune vil i samarbeid med NordMiljø AS gjennomføre innhenting av avfall i kommunen.
Lokalutvalg, skoler, lag, foreninger og privatpersoner oppfordres til å organisere rydding i fjæra og langs veier og så videre.

Søppelsekker må kjøpes i butikk.

Glasskår og skarpe gjenstander må pakkes i egen emballasje og merkes.

Avfallet vil bli hentet  fredag 16. mai og må plasseres ved offentlig veg før kl. 07.00 på hentedagen.

 

NB! Hageavfall og avfall fra ”loft- og garasjeryddinger” vil ikke bli hentet.
Avfall som ikke er pakket i søppelsekker vil kun bli hentet etter avtale.

 
Plan- og utviklingssjefen
ryddegjeng_01
Fra ryddeasjonen i fjor vår hvor Gerd Sjåvik (fra venstre), Astrid Reinertsen og Marit Pettersen og unger ryddet på Tenna.

Annonser