Kommunens budsjett for 2007 ble tirsdag vedtatt (se egen sak om enkeltheter), mens økonomiplanen ble tatt til orientering.

I tillegg heter det i kommunestyrets vedtak at:

- "kommunestyret ber rådmannen igangsette en prosess for å bringe økonomiplanen i balanse. Forslag til ny økonomiplan legges fram til behandling i kommunestyrets møte i juni 2007.

Til tross for vedtaket, ble det delt ut ros til administrasjonen for økonomiplanen. Først ut var Knut Nordhaug.

- Dette er den beste økonomiplanen vi har hatt i den tiden jeg har sittet i kommunestyret, uttalte Høyres Knut Nordhaug.

- Den beste planen vi har fått presentert noen gang, sa SV\'s Jan Berglund som likevel minnet om at kommunen har tilsatt en ny rådmann (Roy Skogsholm fra 8. januar) og ikke en tryllekunstner.

- Jeg vil gi ros til rådmannen for økonomiplanen, uttalte Kjell Inge Jakobsen (Partipolitisk uavhengig).

Herøyfjerdingen har presentert deler av denne økonomiplanen tidligere.

God ordfører Også ordføreren fikk ros i går. Lengst gikk Jan Berglund som sa følgende:

- Det er litt synd at vi ikke har direktevalg på ordfører. For da ville jeg stemt på Arnt Frode Jensen. Du gjør en veldig god jobb for Herøy og setter kommunen på kartet, sa Berglund blant annet.

Elbjørg Larsen (Ap) kunne hilse fra Øksningan hvor befolkningen var meget fornøyd med at det har blitt lys i veilysene til jul. Formannskapet bevilget nylig 50.000 kroner ekstra for å få fortgang i saken.

Bjørn Lund takket også ordføreren for utmerket arbeid for å få fullfinansiert Bukkholmen fiskerihavn (se egen sak fra tirsdag)