Roger Hansen fortsetter som leder

2_naeringsforening_roger
Til alles tilfredshet fortsetter Roger Hansen som leder i Herøy næringsforening. På det ekstraordinære årsmøtet på Brygga mandag ble han gjenvalgt etter at han har tatt betenkningstid.
Etter det knappe tre minutter lange ekstraordinære årsmøtet var det vanlig lunsjmøte. Som første punkt på programmet orienterte ordfører Arnt Frode Jensen om hvordan ferjetilbudet har fungert og planene framover.
 
1000 biler stående igjen
Han kunne blant annet fortelle at i løpet av 2009 ble over 1000 biler stående igjen på herøysambandet. Videre kom han inn på at det i løpet av få år har vært en voldsom økning i trafikken på sambandet.
 
Ordføreren forhandler for tiden om å få bilferja Vefsna til å gå også på lørdager. I dag er lørdag eneste dagen i uka hvor vi kun har en ferje i sambandet.
 
Ordføreren kom på spørsmål fra de frammøtte inn på hvilke standarder som bør gjelde for ferjemateriell når de nye ferjene er på plass i sambandet - sannsynligvis ikke før i 2013.
 
Hvilke standarder skal gjelde
- Den samme standarden burde gjelde som da ataten hadde ansvaret for trafikken. Når fylket nå har overtatt ansvaret, ser jeg faren for at vi kan få ulike standarder fra fylke til fylke, sa Jensen blant annet.
 
Etter at ordføreren hadde snakket om samferdsel var det arealplanlegger i Herøy kommune Jonny Iversen sin tur til å orientere om arealdelen av kommuneplanen.
 
Arbeidsgrupper dannet
Iversen kunne blant annet fortelle at næringsforeningen har opprettet en arbeidsgruppe som skal bistå kommunen i arbeidet.
 
Videre har Herøy bondelag, beitelaget og grunneierne i Herøy gått sammen i en arbeidsgruppe, mens oppdrettsnæringa har vært invitert og det kan bli dannet en interessegruppe blant oppdrettsnæringa.
 
Også barn og ungdom, fiskeri, grendelag og eldre, uføre og andre grupper i befolkningen får mulghet til å påvirke utviklingen av planene.
2_naeringsforening_roger
Roger Hansen fortsetter som leder i Herøy næringsforening.
2_naeringsforening_afj
Ordfører Arnt Frode Jensen orienterte om blant annet ferjetilbudet.

Annonser