Garasjeanlegget ble satt opp i  tida før det var fergeforbindelse til Brasøy og da hurtigbåten hadde anløp av Tennvalen. Garasjene er privateid og grunneier Halvdan Hansen opplyser til Herøyfjerdingen at eierne er varslet slik at sikring og utbedring kan bli iverksatt. 

Ekstremværet Cora var på sitt sterkeste søndag ettermiddag og på det meste fikk Nordland vindkast på 54,8 meter per sekund. Målingen ble foretatt på Kvaløyfjellet i Sømna kommune. Grensen for orkan går når det blåser 32,7 meter per sekund. Det var også mange som mistet strømmen og på det meste var 5.200 kunder på Helgeland strømløse søndag ettermiddag.

Foto: Hans Nilssen