Retting om gudstjenester

annette2_01
Sogneprest Annette Stenseng informererer om at det blir gudstjeneste i Sandvær 6. september og i Herøy 13. september. 25. oktober blir det derimot ingen gudstjeneste i Herøy. Se "Kom til kirke".
Sogneprest Stenseng vil korrigere et par ting i forhold til den tidligere trykte lista over gudstjenester i høst.
 
Gustjenestene i Sandvær og Herøy kirke har nemlig byttet tid:
 
- Det blir gudstjeneste i Sandvær 6. september klokken 15 og gudstjeneste i Herøy kirke 13. september klokken 18.
 
Dette er for øvrig konfirmant-presentasjon, sier sognepresten og legger til:
 
- 25. oktober blir det ingen gudstjeneste i Herøy, men jeg oppfordrer alle til å komme til Sandnessjøen på barnegospel-festival. Her skal blant annet RALBALDER delta.
 
Dette blir en fellesgudstjeneste for hele prostiet, opplyser Annette Stenseng.
Se for øvrig en korrigert liste under menyen til venstre "Kom til kirke".
annette2_01
Sogneprest Annette Stenseng.

Annonser