Kommunestyret vedtok 5. oktober at det skal opprettes en pris for unge kunstnere som skal deles ut i forbindelse med Herøydagan. Kommunestyret vedtok også at det skulle utarbeides retningslinjer for prisen.

Nå foreligger forslag til slike retningslinjer. Mandag 11. desember skal Hovedutvalg for persontjenester behandle forslaget som ser slik ut:

1. Herøy kommune deler fortrinnsvis hvert år ut en pris på 10.000 kroner til unge kunstnere som enten er bosatt i eller kommer fra Herøy.

2. Tildelingen, som også omfatter diplom, skjer i forbindelse med Herøydagan hvor ordføreren foretar overrekkelsen.

3. Formålet med prisen er å gi kunstneren inspirasjon og større mulighet til å videreutvikle seg, og skal være en honnør til personer som gjør en god innsats innen kunsten på en eller annen måte.

4. Prisen tildeles kunstnere i en alder av til og med 30 år.

5. Prisen kan gis til kunstnere, filmkunstnere, forfattere, brukskunstnere, musikere, scenekunstnere og andre som tilfredsstiller kunstneriske krav.

6. Hvis prisen ikke blir utbetalt, kan formannskapet avsette beløpet for senere tildeling.

7. Begrunnet forslag på kandidater kan fremmes av enkeltpersoner, lag og organisasjoner.

8. Frist for innsending kunngjøres i lokalpressen og kommunens hjemmesider.

Kommunestyret får saka til behandling på første møte i 2007. I følge kommunestyrets papirer til møtet 19. desember blir ikke det ikke før i april.