Nord Norge bandykrets inviterte til talent og uttakssamling i Sørfold for spillere født 2000-2001. Samlinga fungerte som uttak til Barents Winter Games i Murmansk (Russland) 1. - 3.april. Det ble tatt ut spillere til et guttelag og et jentelag. Guttene skal spille mot Russland, Sverige og Finland, mens jentene skal spille flere kamper mot  Russland og muligens Sverige og Finland. Det var nominert 30 gutter og 14 jenter fra hele Nord-Norge til denne samlinga og det kom spillere fra Havøysund og Alta i nord til Herøy og Dønna i sør.

- Trenerne i Dønna IBK hadde nominert totalt 9 spillere til denne samlinga, men en av guttene kunne ikke delta på grunn av sykdom mens ei av jentene var opptatt med kretssamling i fotball, forteller en av trenerne i Dønna, Arild Hågensen, til Herøyfjerdingen.

- Spillere som Dønna IBK nominerte var: Ole Jakob Pedersen, Jon Magnus Tangen, Alfred Løken Solfjeld, Gøril Johansen, Dagny Elise Johansen, Victoria Åkerøy Lorentzsen, Hanna Åkerøy Hågensen, Anna Isabella Johansen og Ina Abs. Anna Isabella hadde kretssamling i fotball og Ole Jakob Pedersen var syk og derfor ikke med, men alle de andre var med, dog med noe sykdom i Sørfold også.

- Det ble mange treninger og en del taktikk/teori. Dette var nytt og lærerikt for alle våre spillere, og alle fikk en minnerik treningshelg der de lærte mye og ble kjent med andre spillere fra hele Nord-Norge. På slutten av helga ble uttaket for guttene gjort, og i hard konkurranse konkurranse med 25 andre spillere kom ingen direkte med (noe uforståelig.... fra et helt subjektiv ståsted riktignok), men Alfred Løken Solfjeld ble tatt ut som reserve. Herøy hadde tre spillere med som alle utmerket seg positivt, men bare Kevin Östensson og Adrian Magnussen ble tatt ut mens Ivan Fossum Skagen ble tatt ut som reserve. 

- For jentene ble dette en treningssamling og ikke uttakssamling da det ikke var nominert mer enn det antallet som skal være med til Murmansk. Jentene klarte seg meget godt på treningene og fikk vist at de kan og at de lærer fort også. Det ble spilt internkamper der det var delt inn i 5 lag, 4 guttelag og 1 jentelag (Dønnajentene og to fra Bodø). Kampene viste at jentene matchet mange av guttelagene. Guttelaget med Herøy/Dønna spillerne dominerte de fleste kampene de spilte og fikk vist hva de kan.  

- Trenerne, Erling Strand og jeg er veldig glad for at i alle fall våre jenter får sjansen til å få oppleve denne unike muligheten av å kunne spille for Norway (Girls) mot Russland (Sverige?), samt å kunne få sett andre idretter og oppleve en liten del av Russland.

- Jentene som er tatt ut til Murmansk er alle jenter med fotballbakgrunn, og er derfor godt trent og har forståelse for ballspill. Noen har spilt innebandy i et par år, mens andre startet i høst etter at Minirundene i innebandy også startet med spill på stor bane. De har tatt sporten raskt, lært mye allerede, men har fortsatt stort utviklingspotensiale.

- Dette er en stor motivasjonsfaktor for innebandyspillerne og uttaket viser at det arbeides godt med innebandy på Dønna og Herøy, skriver Hågensen til Herøyfjerdingen.

Brenner for innebandy
Geir Fossum og Fredrik Högstedt var sammen med spillerne fra Herøy på uttakssamlingen og vi har tatt oss en liten prat med Fredrik som opprinnelig kommer fra Østersund i Sverige.

- Jeg har vært trener sammen med Geir Fossum siden starten og i tillegg har også Elin Karina Hanssen og Carina Bonsaken vært trenere for spillerne fra Herøy. Jeg kom til Herøy i 2008 og drev også med innebandy i Sverige før jeg kom hit. Jeg synes det er fantastisk bra for de unge spillerne at de får en slik mulighet til å vise seg fram. Slik var det ikke når jeg spilte i Sverige, sier Högstedt.

- I tillegg til å være trener spiller jeg også aktivt innebandy selv på laget til Dønna sammen med flere spillere fra Herøy. Disse er Geir Fossum, Thomas Lorentzen, Ivan Fossum Skagen, Kevin Östensen og Adrian Magnussen, sier Högstedt.

Økt kraftig
Innebandymiljøet i Norge og særdeles på Helgeland har økt kraftig de siste årene. I den sammenheng er det viktig å ha et godt støtteapparat på plass og både i Herøy og Dønna blir det gjort en god jobb.

Årlig begivenhet
BWG er en årlig sportsbegivenhet for ungdommer mellom 15 og 25 år fra Norge, Sverige, Finland og Russland og foregår i år i Murmansk i Russland. Dette er en  begivenhet som har som mål å involvere så mange unge som mulig på tvers av landegrensene og bidra til å bryte ned de politiske, kulturelle og sosiale barrierer som måtte finnes. Det er opptil 30 ulike sporter og inntil 10 000 unge som er engasjert under de diverse Barents Game som arrangeres (Barents Summer Games og Barents Winter Game).

Det har vært utøvere fra Herøy tidligere i Barents Game, blant annet Ingvild Håland (2015), Emil Pettersen (2010), Egil Johansen (2010), Arben Holstad (2010) og Jørgen Hågensen (2010) i badminton.