Det pågår for tiden et større arbeid med kirka og i den forbindelse blir kirka stengt i en periode. Unntaket er 17. mai, konfirmasjonsgudstjenesten og Herøydagan, men den vil også bli brukt i andre sammenhenger dersom dette passer inn med det arbeidet som skal gjøres.

- Gudstjenester og begravelser vil i perioder når kirka stengt flyttes til andre steder. Det er blant annet planlagt begravelse og gudstjeneste Hestad kirke i vår nabokommune Dønna. Andre alternativer er bedehuset Valhall på Seløy og Fellesstua i Karolineveien. Sted vil bli avtalt i hvert enkelt tilfelle med dem det berører, sier kirkeverge Bård Grønbech.

Nye varmeovner
Bård Grønbech forteller til Herøyfjerdingen at kirka for tiden er helt uten oppvarming.

- De gamle varmeovnene skal byttes ut og erstattes med mer moderne varmløsninger. Disse ovnene er gått ut på dato for lenge siden og er svært brannfarlige og kan ha en temperatur på opptil 150 grader.

- Det nye varmesystemet vil bestå av sonestyrt oppvarming, noe som innebærer at ulike deler av kirka kan varmes opp etter behov. Dette betyr at det i mange sammenhenger bare er varme på de fremste benkene mens resten av kirka er kald. Når den ikke brukes vil den være kald og varmesystemet baserer seg på prinsippet om at det er folket som skal varmes opp og ikke bygget. Alt av varme vil kunne fjernstyres ut fra en fastlagt kalender som viser når den skal brukes. Når det gjelder orgel og piano vil dette bli ivaretatt slik at det får riktig temperatur og ikke blir skadelidende, sier Grønbech.

En skulle kanskje tro at kirkebygget ikke har godt av slike temperatursvingninger, men Grønbech sier at han har fått forklart at treverket ikke tar skade av rask oppvarming så lenge det blir kjølt ned igjen rimelig raskt.

- Når bygget er varmt hele tiden blir materialene derimot mye mer uttørket og kan derfor lettere få sprekkdannelser, sier Grønbech.

Ny elektrisk hovedtavle og brannsikring
Det er et omfattende arbeid som skal gjøres i kirka og blant annet skal det på plass ny elektrisk hovedtavle i tillegg til at en god del av det elektriske ledningsnettet skal byttes ut. Det skal også på plass automatisk sprinklingsanlegg av hele kirka.

- I utgangspunktet skulle ikke «skipet» i kirka sprinkles, men etter at vi fikk en halv million fra UNI-stiftelsen ble det besluttet at alle deler av kirka skulle sprinkles, sier Grønbech.

UNI-stiftelsen ble etablert i 1991, i forbindelse med sammenslåingen av forsikringsselskapene UNI og Storebrand. Sammenslåingen førte til at det ble utløst en forvaltningskapital på 1,2 milliarder kroner, og stiftelsen deler hvert år ut vel 30 millioner kroner av denne kapitalens avkastning til ulike forhold.

- Det skal også på plass nytt lynvernanlegg og brannvarslingssystem, sier kirkeverge Bård Grønbech.

Arbeidet med kirka er beregnet til å ta mellom 4-6 måneder, men kirkeverge Bård Grønbech både håper og tror at det skal ta kortere tid.

Det er firmaet IMTAS fra Mo i Rana som skal bytte ovner og ordne det elektriske anlegget i kirka. I tillegg skal de også montere nytt brannvarslingsanlegg og lynvernanlegg. Dette er et firma som har erfaring med arbeid i vernede bygg der den minste detalj skal godkjennes av Riksantikvaren, noe som selvsagt er en stor fordel.

Arbeidsleder Pål Fordelsen fra IMTAS forteller til Herøyfjerdingen at de for tiden er 3-4 mann som holder på i kirka. Alt av ovner er nå demontert og de holder på med å trekke nytt ledningsnett til de nye varmeovnene under kirkegulvet.

- De fleste kirkebenkene skal nå fastmonteres i gulvet og nye ovner skal skrus fast under dem. De er bare de fremste benkene som skal være løse slik at de kan tas bort ved konserter og lignende. De nye ovnene har en mye større varmeeffekt enn de gamle i tillegg til at de også har en mye lavere overflatetemperatur.

- Mye av det utstyret som skal leveres er ikke lagervare og må spesialbestilles og det vil nok derfor ta noe tid før alt er på plass. Det blir nok derfor jobbet periodevis i kirka etter hvert som vi får det materiellet som skal på plass, sier Fordelsen.

- Varmeovnene kommer nok ikke på plass til 17. mai, men vi finner nok en løsning på oppvarming dersom ikke været er med oss, sier Pål Fordelsen.

Monteringen av sprinkelanlegget skal utføres av Astra Bygg og Entreprenør As fra Steinkjer som også har erfaring med arbeid i kirkebygg.

Ny vannledning
I forbindelse med installasjon av sprinkelanlegg må det på plass ny vannledning til kirka for å få nok vanntilførsel. Dette inngår ikke i prosjektet og skal i følge Grønbech løses innenfor vannverkets budsjett.

- Det minste av toalettene i kirkens servicebygg blir tatt i bruk til sprinkelsentral og derfor blir det bare ett toalett tilgjengelig. Dette gjør vi for å holde nede kostnadene og unngå å sette opp et eget kostbart tilbygg, sier Grønbech.

Overføring av gudstjenester til omsorgssenteret
Kirka har også i eget budsjett satt av 300 000 kroner til ulike tiltak i kirka. Det skal blant annet på plass nytt lydanlegg, bedre lyssetting og bildeoverføring av gudstjenester og andre tilstelninger i kirka til Herøy omsorgssenter. Dette skal gjøres via fiberforbindelsen som også skal på plass. I tillegg skal det også på plass en projektor som skal brukes til å vise bilder og film rett på kirkeveggen til venstre for alteret.

Bakgrunn
Grønbech opplyser om at arbeidet som nå har startet med kirka har sitt utspring i en tilsynsrapport etter inspeksjon av det elektriske anlegget.

- Denne konkluderte med at hovedtavla og ovnene måtte byttes ut. I tillegg har også kommunestyret i Herøy flere ganger etterspurt brannsikring av kirka, sier Grønbech.

Kommunestyret har innvilget i overkant av 3 millioner kroner til prosjektet. I tillegg har det blitt innvilget en halv million fra UNI-stiftelsen.