Mye kan tyde på at det blir et langt formannskapsmøte neste onsdag. Politikerne i formannskapet skal da behandle i alt 20 saker der flere av sakene innholder store saksdokumenter. Neste års budsjett og økonomiplan blir nok en av hovedsakene, men i tillegg skal også kommuneplanen fra 2012 – 2024 og flere samarbeidsavtaler behandles.

Budsjett 2014.jpg

Her er sakslista:

127/13   ETABLERING AV HELGELAND HAVN IKS

128/13   BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

129/13   SAMARBEIDSAVTALE - IKT

130/13   EVALUERING - BARNEVERNSTJENESTEN

131/13   ØKONOMISAMARBEID I HALD

132/13   NY REVISJONSORDNING FOR HERØY KOMMUNE

133/13   EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE

134/13   KLAGEBEHANDLING - SØKNAD OM SKOLESKYSS FOR SKOLEÅRET 2013-14

135/13   SØKNAD OM FRITAK FRA LEVERINGSPLIKT - GÅSVÆR

136/13   KOMMUNEPLAN 2012 - 2024

137/13   SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

138/13   KOMMUNEPLAN - AREALDEL OPPSTART AV ARBEID MED DELPLANER

139/13   SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

140/13   HØRING - REDUKSJON I AMORTISERINGSTIDEN FOR PREMIEAVVIK

141/13   SAMARBEIDSAVTALE OM LANDBRUKSTJENESTER DØNNA - HERØY

142/13   SØKNAD OM STØTTE TIL DELTAKELSE PÅ WORLD SCOUT JAMBOREE 2015

143/13   KJØP AV BIL TIL Å TRANSPORTERE BRUKERE TIL DAG- OG AKTIVITETSTILBUD I KOMMUNEN

144/13   SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - BROBYGGERSTIFTELSEN

145/13   SØKNAD OM STØTTE I FORBINDELSE MED NÆRING, UTDANNING OG BOLYSTMESSE

146/13   SØKNAD OM DRIFTSTØTTE FOR 2014

Les mer om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her