Rådmann Torstein Grønbech berømmer ledere og ansatte i kommunen for at sykefraværet er så lavt som det er. Kommunen har i tett samarbeid med Trygdeetaten og Aetat gått inn i et prosjekt som kalles Inkluderende Arbeidsliv (IA). Det innebærer kort fortalt at ansatte som blir sykemeldte inviteres til å fortelle om årsaken til sykefraværet og til å se på om vedkommende kan gjøre noe eller annet arbeid i perioden. Kanskje bare en time per dag. Erfaringer viser nemlig at jo lengre en arbeidstaker er borte fra arbeid, jo vanskeligere blir det å komme tilbake. Rådmann Grønbech mener kommunen er blitt rimelig flinke til å avdekke årsaker til fravær fra arbeid.

Dyre sykemeldinger - 99 prosent av de ansatte er positive til dette opplegget, og vi har lyktes med å få folk ut i arbeidslivet igjen, mener Grønbech og nevner samtidig at kommunen har ansatte på syke- og aldershjemmet som er langt over pensjonsalder. Disse fylles opp en del små stillinger. - Det er ofte disse som trår til ved blant annet nattevakter, sier rådmannen og legger til at kommunen tross alt ikke ønsker å a stillinger på størrelser som sju prosent. - Vi streber etter å få stillinger så store at de gir pensjon, avslutter rådmann Grønbech. Mellom 2500 og 3000 kroner per dag koster det kommunen å ha en arbeidstaker sykemeldt.