Reiseliv i næringsforeningen

naeringsforen_afj_roger_01
Tirsdag 2. mars klokken 10.30 har Herøy næringsforening sitt månedlige lunsjmøte på Brygga. Denne gang er temaet "Reiseliv".
Kan det være slik at turisten er med på å sikre vare- og tjenestetilbud vi har i kommunen, er spørsmålet leder i foreningen Roger Hansen stiller i innkallingen til møtet.
Reiseliv som næring er voksende også i Herøy, og det er hevet over enhver tvil at turisten, om han kommer fra nabokommunen eller utenfor Norge, om han har feriehus eller ikke, øker etterspørselen etter varer og tjenester også fra øvrig næringsliv i Herøy.
 
Kan det være slik at turisten er med og sikrer det vare- og tjenestetilbud vi har i kommunen ?
 
Reiselivsnæringen består også i Herøy av små enheter, og styret i Herøy næringsforening har i dette lunsjmøtet valgt å fokusere på  denne voksende næringen og samarbeidet.
 
Overstående setninger er hentet fra innkallingen som leder i Herøy næringsforening Roger Hansen har sendt ut.
 
Klokken 10.30 starter møtet på Brygga og i tillegg til generell diskusjon har styret i næringsforeningen skal også disse saka opp på møtet:
 
1. Presentasjon av enkel markedsundersøkelse sommeren 2009 blant turister i Herøy, ved Roger Hansen.
 
2. Foreningen Herøydagan arrangerer årlig Herøys største kulturarrangement Herøydagan, som trekker et betydelig antall mennesker til kommunen. Foreningens leder Åge Johansen vil fortelle litt om arrangementet og erfaringer relatert til forventninger fra besøkende. Videre, kan et utvidet samarbeide (samhandling) øke de positive ringvirkningene for næringslivet generelt i Herøy ?
 
3. Seløy Kystferie er over kort tid bygd opp til å bli en vesentlig reiselivsaktør i Herøy, og Trond Olsen vil fortelle om bedriften, markedsføring, turistenes forventninger og samarbeide i næringen.
 
4. Sigrid Haarberg vil fortelle om Helgelandkysten Reiseliv og dets rolle, og hva dette selskapet kan bidra med for reiselivsnæringen i Herøy. Videre, hva vil ”2010-turisten” være på utkikk etter/forventninger ?
 
 
Spørsmål til alle: Er det mulig for reiselivsnæringen/næringslivet få til en felles profil utad ?
 
 
naeringsforen_afj_roger_01
Leder i Herøy næringsforening Roger Hansen (til høyre) i et tidligere møte sammen med ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser