Reidar Moursund ble behørig takket av

Reidar takkes av_blomst

Sist fredag ble kulturskolerektor Reidar Moursund takket av med kaffe, kaker og gode ord i kommunestyresalen i anledning at han nå skal pensjonere seg.

Reidar Moursund har vært ansatt i Herøy kommune i 36 år. Siden 2009 har han vært rektor og lærer i kulturskolen i Herøy. Han startet i 1984 som lærer på Staulen og Seløy skole og var også innom Tenna skole før han begynte som lærer og senere rektor på Seløy skole. Her var han til skolen ble nedlagt i 2008. I 2009 begynte han som rektor og lærer i kulturskolen. De siste årene har han vært eneste ansatt.

Det var mange som ønsket å takke Reidar for den jobben han hadde gjort og først ut var kommunalsjef for oppvekst og kultur Liv-Åse Lorentzen. Etter å ha fortalt om hans arbeidsforhold i kommunen trakk hun fram at han er selve symbolet på kulturskolen i Herøy. Hun trakk fram at han hadde hatt mange ulike tilbud i kulturskolen og at den ble drevet moderne med vekt på studioarbeid og profesjonelle innspillinger i eget studio. Hun roste også Reidar for hans evne til å motivere og forberede elevene til å prestere best mulig og «skinne» når de framfører noe. Hun trakk også fram hans imponerende merittliste som kulturarbeider komponist gjennom blant annet kirkespillene «Vaart daglige brød» og «Livslenka».

Flere taler
Under avskjedskaffen var det flere som ønsket å si noe til Reidar før han nå går over i pensjonistenes rekker. De tidligere kollegaen Marit Dahl Jørgensen og Line Olsen nevnte flere artige episoder som skapte mye latter. De som kjenner Reidar vet at han har sin helt spesielle og tørrvittige form for humor.

Rektor Lars Olav Mogård Larsen ved Herøy skole trakk fram Reidar sin evne til å alltid og være forberedt og grundig i det han foretar seg.

- Det er ett ord jeg framheve når det gjelder Reidar og det er kvalitet, sa Mogård-Larsen.

Tidligere ordfører Arnt Frode Jensen trakk fram Reidar sine evner som komponist og fortalte også om egne erfaringer som kormedlem i hans oppsetninger. Han framhevet at han hadde vært en god ambassadør for Herøy og oppfordret han innstendig om å fortsette med musikken og finne på nye prosjekt.

Rådmann Geir Berglund roste også Reidar for sin gode gjerning i kulturskolen og mente at han over en lang periode hadde «vært» selve kulturskolen.

Takker for støtte
- Jeg vil benytte anledningen til å takke alle hyggelige elever, foreldre og ansatte jeg har møtt i mine 36 år som ansatt i Herøy kommune. Jeg vil også takke mine ledere fra tiden i kulturskolen, Geir Berglund og ikke minst Liv-Åse Lorentzen for motiverende og ryddig ledelse.

- Nå har jeg aldri vært politisk aktiv eller medlem av noe politisk parti, men som privatperson vil jeg takke politikerne i Herøy gjennom flere år for at de har sett verdien av og hatt troen på ulike kultur-prosjekt jeg har kommet opp med. Jeg tenker da blant annet på kirkespillene «Vaart Daglige Brød» og «Livslenka», men også da jeg for noen år siden ville lage noe for barn, nemlig julespillet «Nissetusseland».

- Jeg vil spesielt trekke fram Unni Hansen for innsatsen og engasjementet for «Vaart Daglige Brød», som jo bygger på Sandsundvær-ulykken. Jeg er også veldig takknemlig for Arnt-Frode Jensens engasjement og forståelse av hvor viktig kulturen er i et samfunn. Uten disse og andre politikeres arbeid og støtte hadde disse prosjektene neppe blitt en realitet.  Jeg skal ikke begynne å nevne navn på alle de gode menneskene som har sittet i arrangementskomiteene for prosjektene, men de vet at jeg er utrolig takknemlig for innsatsen, sier Moursund til Herøyfjerdingen.

Reidar takkes av_deltakere
Sist fredag ble det markert at Reidar Moursund nå slutter i kulturskolen og blir pensjonist. Kommunalsjef for oppvekst og kultur Liv-Åse Lorentsen holdt en fin tale til Reidar og takket han for innsatsen.
Reidar takkes av_blomst
Moursund fikk blomsterhilsen og et gavekort fra kommunen under markeringen.

Annonser